BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Hoeklasser     Opleidingsfase
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding wil je leren kwalitatief en productief verantwoorde verbindingen realiseren.

Algemeen: Je leert:

 • eigen werkzaamheden plannen,
 • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,
 • een werkmethode opvolgen,
 • een administratie bijhouden,
 • materialen en grondstoffen herkennen.

  Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan,
  • oogbescherming gebruiken,
  • speciale beschermkledij dragen.

Metaalbewerking: Je leert:

 • handmatige bewerkingen uitvoeren ,
 • constructies demonteren en monteren.

Lassen: Je leert:

 • lasapparatuur instellen,
 • met de aard van het materiaal rekening houden,
 • plaatmateriaal verbinden door middel van: gassmeltlassen, BMBE-lassen, MIG/MAG-lassen verbinden,
 • metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden,
 • hoeklasverbindingen uitvoeren door middel van: BMBE-lassen, MIG/MAG-lassen en TIG-lassen.


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO Don Bosco, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle    02 363 09 85        
   BuSO "t Schoolhuis, Schoolstraat 11, 1745 Opwijk    052 35 71 16        
   BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde    02 251 27 03        
   BuSO De Leerexpert - Begijnenvest, Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen    03 201 67 60        
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Sint-annastrand 57, 2050 Antwerpen    
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Boerhaavestraat 1, 2060 Antwerpen    03 292 31 60        
   BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Stuivenbergplein 36, 2060 Antwerpen    03 235 44 32        
   BuSO Tongelsbos, Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo    014 53 81 81        
   BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A, 2800 Mechelen    015 20 27 61        
   BuSO SJABI (Sint-Jan Berchmansinst.), Hof-ten-Berglaan 8, 2870 Puurs    03 897 96 70        
   BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor    03 217 03 50     
   BuSO Mariadal, Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden    016 76 75 21        
   GO! BuSO Zonnegroen, Sint-Truidensesteenweg 44, 3440 Zoutleeuw    011 78 92 94        
   BuSO VIBO Sint-Barbara, Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen    011 42 13 88        
   GO! BuSO De Richter, Richter 27, 3600 Genk    089 35 90 25        
   BuSO De Wissel, Arbeidsstraat 66, 3600 Genk    089 38 03 49        
   BuSO STEBO (Stedelijke Bouwvakschool Dilsen), Rijksweg 454, 3650 Dilsen-Stokkem    089 79 08 76        
   BuSO Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik    089 56 49 83        
   GO! Next SBSO, Tapstraat 12, 3720 Kortessem    011 34 34 47        
   WICO Buitengewoon Secundair Onderwijs, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt    011 60 91 60        
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60        
   BuSO Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek    050 35 57 00        
   GO! BuSO Ter Zee, Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende    059 70 34 68        
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge BuSO, Weggevoerdenlaan 1 A, 8500 Kortrijk    056 22 62 51        
   Kouter Kortrijk - BuSO de Kouter, Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk    056 23 07 80        
   BuSO VIBSO, Toekomststraat 75, 8790 Waregem    056 60 01 35        
   BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas    03 780 53 61        
   Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout    052 40 94 40        
   BuSO Wagenschot, Steenweg 2, 9810 Nazareth    09 280 89 60        

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je met je opleiding verder in de kwalificatiefase.

De kwalificatiefase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. Hier kunnen ook stages toe behoren.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding