BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Na de opleidingsfase kan je starten in de kwalificatiefase als de klassenraad je toelaat.

Let op!

Om je te kunnen inschrijven in OV3 (opleidingsvorm 3), heb je een verslag nodig van een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je verslag verandert in een verslag voor opleidingsvorm 3 (OV3), dan kan je je inschrijven in OV3.

Winkelmedewerker     Kwalificatiefase         
Beschrijving van de opleiding

Je leert 

 • producten op een commerciële wijze in de winkel te plaatsen 
 • de kassa te bedienen 

om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Het opleidingsprofiel is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

 • Beroepskwalificatie bk-0068-2 winkelmedewerker,
  niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


Geen scholen gevonden.

Voor zover bij ons bekend.

 BuSO Cardijnschool, Verheydenstraat 39 1070 Anderlecht
 BuSO Maria Assumpta Instituut, Heiveld 15 1745 Opwijk
 BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14 1800 Vilvoorde
 BuSO KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131 2018 Antwerpen
 GO! BuSO Nautica, Kleiryt 5 2330 Merksplas
 BuSO De Regenboog, Kapelstraat 33 2500 Lier
 BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A 2800 Mechelen
 BuSO Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113_C 2990 Wuustwezel
 BuSO KIDS, Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt
 BuSO Sint-Elisabeth OV1 & OV3, Steenovenstraat 20 3990 Peer
 GO! Athena - campus Ter Bruyninge, Weggevoerdenlaan 1 A 8500 Kortrijk
 Rhizo BuSO, Beekstraat 113_B 8500 Kortrijk
 BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1 9000 Gent
 BuSO IVIO Binnenhof, Peperstraat 27 9000 Gent
 BuSO Don Bosco Instituut, Bergemeersenstraat 106 9300 Aalst
 GO! BuSO "t Vurstjen, Vurstjen 27 9940 Evergem

Toelatingsvoorwaarden

Na de opleidingsfase kan je starten in de kwalificatiefase als de klassenraad je toelaat.

Let op!

Om je te kunnen inschrijven in OV3 (opleidingsvorm 3), heb je een verslag nodig van een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je verslag verandert in een verslag voor opleidingsvorm 3 (OV3), dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Studiebekrachtiging in de KWALIFICATIEFASE:

Scholen kunnen een kwalificatieproef voor hun leerlingen organiseren. Dit is geen verplichting.  

De klassenraad kan je een van deze getuigschriften of attesten geven:

 • een getuigschrift van de opleiding
 • een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding.
 • een attest van verworven bekwaamheden.  
 • een attest beroepsonderwijs. Dit attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

Wat na deze opleiding?

Na de kwalificatiefase kan je gaan werken, want je bent niet meer leerplichtig.

Als je een getuigschrift kreeg, kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

Je kunt ook nog in de integratiefase een alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen:

 • Het is een opleiding van 1 jaar voor jongeren die de kwalificatiefase beëindigd hebben.
 • Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.  
 • Het is een brug tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld en vergroot de kans op tewerkstelling. 


Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het volwassenenonderwijs.

Tot een graduaatsopleiding of een HBO-5 opleiding verpleegkunde en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding