BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Na de opleidingsfase kan je starten in de kwalificatiefase als de klassenraad je toelaat.

Let op!

Om je te kunnen inschrijven in OV3 (opleidingsvorm 3), heb je een verslag nodig van een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je verslag verandert in een verslag voor opleidingsvorm 3 (OV3), dan kan je je inschrijven in OV3.

Logistiek assistent in de zorg     Kwalificatiefase      
Beschrijving van de opleiding

De beschrijving wordt zodra mogelijk aangevuld


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare    051 26 43 00         t 3   t 9   t ba  

Voor zover bij ons bekend.

 BuSO Cardijnschool, Verheydenstraat 39 1070 Anderlecht
 BuSO Kasterlinden, Groot-Bijgaardenstraat 434 1082 Sint-Agatha-Berchem
 BuSO Don Bosco, Lenniksesteenweg 2 1500 Halle
 BuSO Maria Assumpta Instituut, Heiveld 15 1745 Opwijk
 BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14 1800 Vilvoorde
 BuSO Parcivalschool - Steinerschool voor buitengewoon onderwijs, Lamorinièrestraat 77 2018 Antwerpen
 BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12 2220 Heist-op-den-Berg
 BuSO Tongelsbos, Oevelse dreef 20 2260 Westerlo
 BuSO GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39 2400 Mol
 BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A 2800 Mechelen
 BuSO SJABI (Sint-Jan Berchmansinst.), Hof-ten-Berglaan 8 2870 Puurs
 BuSO "t Lommert vzw, Botermelkbaan 75 2900 Schoten
 GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50 2970 's Gravenwezel
 BuSO De Brug, Amerstraat 3 3200 Aarschot
 BuSO Mariadal, Klein Overlaar 3 3320 Hoegaarden
 Hasp-O Zuid, Naamsesteenweg 167 3800 Sint-Truiden
 BuSO Sint-Elisabeth OV1 & OV3, Steenovenstraat 20 3990 Peer
 BuSO De Ster, Steenstraat 42 8700 Tielt
 BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52 8800 Roeselare
 BuSO Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 9000 Gent
 BuSO IVIO Binnenhof, Peperstraat 27 9000 Gent
 BuSO VTS 3!, Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas
 BuSO Don Bosco Instituut, Bergemeersenstraat 106 9300 Aalst
 IDEAAL - BuSO Emmaüs, Leihoekstraat 7_B 9870 Machelen
 GO! BuSO "t Vurstjen, Vurstjen 27 9940 Evergem

Toelatingsvoorwaarden

Na de opleidingsfase kan je starten in de kwalificatiefase als de klassenraad je toelaat.

Let op!

Om je te kunnen inschrijven in OV3 (opleidingsvorm 3), heb je een verslag nodig van een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je verslag verandert in een verslag voor opleidingsvorm 3 (OV3), dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Studiebekrachtiging in de KWALIFICATIEFASE:

Scholen kunnen een kwalificatieproef voor hun leerlingen organiseren. Dit is geen verplichting.  

De klassenraad kan je een van deze getuigschriften of attesten geven:

 • een getuigschrift van de opleiding
 • een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding.
 • een attest van verworven bekwaamheden.  
 • een attest beroepsonderwijs. Dit attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

Wat na deze opleiding?

Na de kwalificatiefase kan je gaan werken, want je bent niet meer leerplichtig.

Als je een getuigschrift kreeg, kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

Je kunt ook nog in de integratiefase een alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen:

 • Het is een opleiding van 1 jaar voor jongeren die de kwalificatiefase beëindigd hebben.
 • Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.  
 • Het is een brug tussen de schoolloopbaan en de bedrijfswereld en vergroot de kans op tewerkstelling. 


Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het volwassenenonderwijs.

Tot een graduaatsopleiding of een HBO-5 opleiding verpleegkunde en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding