BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Na de opleidingsfase kan je starten in de kwalificatiefase als de klassenraad je toelaat.

Let op!

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 (OV3), dan kan je je inschrijven in OV3.

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen     Kwalificatiefase
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding wil je alle vaardigheden leren uitvoeren die nodig zijn als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Algemeen: Je leert:

 • eigen werkzaamheden plannen,
 • eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren,
 • een werkmethode opvolgen,
 • een administratie bijhouden,
 • materialen en grondstoffen herkennen.

  Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:
  • afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  • met gevaarlijke stoffen weten om te gaan.

  Eventueel kan de school ook een \'initiatie in zorg\' inrichten. Hier leer je:
 • met kinderen en oudere zorgvragers omgaan,
 • algemene principes rond zorgvisie toepassen,
 • andere zorgverstrekkers bij zorgverlening helpen,
 • elementaire hulp bieden en inroepen.

Huishouding: Je leert:

 • het belang van het huishouden uitleggen,
 • maaltijden bereiden,
 • textiel, kleding en schoeisel onderhouden,
 • basisprincipes van interieurinrichting toepassen,
 • een woning onderhouden.

Gezondheid: Je leert:

 • basiselementen in verband met gezondheid verwoorden,
 • basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen,
 • basisprincipes van zorg toepassen.

Communicatie: Je leert:

 • eenvoudige communicatietechnieken toepassen,
 • de eigen identiteit benoemen,
 • je in functie van de eigen leefwereld informeren,
 • met anderen omgaan,
 • met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan,
 • je expressief uiten.

Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen: Je leert:

 • maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen, afruimen,
 • onderhoudstaken uitvoeren,
 • zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager,
 • elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager,
 • hulp inroepen,
 • materiaal aanvullen en transporteren,
 • animatieactiviteiten ondersteunen.


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO Cardijnschool, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht    02 520 05 72        
   BuSO Don Bosco, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle    02 363 09 85        
   BuSO Maria Assumpta Instituut, Heiveld 15, 1745 Opwijk    052 35 65 64        
   BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde    02 251 27 03        
   BuSO Leerexpert - De Stiel, Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen    03 201 67 60        
   BuSO Parcivalschool - Steinerschool voor buitengewoon onderwijs, LamoriniĆØrestraat 77, 2018 Antwerpen    03 230 24 44        
   BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg    015 24 42 85        
   BuSO VIBO, Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout    014 42 69 45        
   GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen    015 41 48 70        
   BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A, 2800 Mechelen    015 20 27 61        
   GO! BuSO Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet    03 888 38 64        
   BuSO SJABI (Sint-Jan Berchmansinst.), Hof-ten-Berglaan 8, 2870 Puurs    03 897 96 70        
   BuSO "t Lommert vzw, Botermelkbaan 75, 2900 Schoten    03 658 65 56        
   BuSO Leerexpert Schotensesteenweg 252, Bredabaan 89, 2930 Brasschaat    03 334 43 10        
   GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel    03 680 12 50        
   BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot    016 56 74 15        
   BuSO Mariadal, Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden    016 76 75 21        
   BuSO VIBO Sint-Barbara, Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen    011 42 13 88        
   GO! BuSO De Richter, Richter 27, 3600 Genk    089 35 90 25        
   BuSO Ter Engelen, Burgemeester Philipslaan 15_A, 3680 Maaseik    089 56 69 86        
   GO! Next SBSO - De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem    011 34 34 47        
   Hasp-O Zuid, Naamsesteenweg 167, 3800 Sint-Truiden    011 68 09 47        
   BuSO Sint-Elisabeth OV1 & OV3, Steenovenstraat 20, 3990 Peer    011 52 03 60        
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60        
   BuSO Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek    050 35 57 00        
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge, Weggevoerdenlaan 1 A, 8500 Kortrijk    056 22 62 51        
   Inspirant aan zee BuSO De Nieuwe Poort, Potterstraat 8, 8620 Nieuwpoort    058 24 36 86        
   BuSO De Ster, Steenstraat 42, 8700 Tielt    051 42 75 10        
   BuSO VIBSO, Toekomststraat 75, 8790 Waregem    056 60 01 35        
   BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge    057 34 65 51        
   BuSO Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent    09 222 86 23        
   BuSO IVIO Binnenhof, Peperstraat 27, 9000 Gent    09 223 98 71        
   BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas    03 780 53 61        
   Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout    052 40 94 40        
   GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst    053 78 89 59        
   BuSO Don Bosco Instituut, Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst    053 78 85 25        
   BuSO Sint-Franciscus, Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke-Ruddershove    09 360 58 43        
   IDEAAL - BuSO EmmaĆ¼s, Leihoekstraat 7_B, 9870 Machelen    09 386 60 08        
   GO! BuSO "t Vurstjen, Vurstjen 27, 9940 Evergem    09 253 13 57        

Voor zover bij ons bekend.

Toelatingsvoorwaarden

Na de opleidingsfase kan je starten in de kwalificatiefase als de klassenraad je toelaat.

Let op!

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 (OV3), dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Studiebekrachtiging in de KWALIFICATIEFASE:

Scholen kunnen een kwalificatieproef voor hun leerlingen organiseren. Dit is geen verplichting.  

De klassenraad kan je een van deze getuigschriften of attesten geven:

 • een getuigschrift van de opleiding
 • een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding.
 • een attest van verworven bekwaamheden.  
 • een attest beroepsonderwijs. Dit attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

Wat na deze opleiding?

Na deze opleiding heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.
Je kunt ook nog een jaar de Alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.
Zo’n aanvullend stagejaar maakt het je meestal makkelijker om nadien werk te vinden.
Voor de stage zelf word je niet betaald.
Op het einde van de stage krijgt wel een motivatiepremie van 500 €.
Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het Volwassenenonderwijs.

Er zijn ook mogelijkheden in het privé-onderwijs; let wel op de kostprijs van een opleiding vooraleer je een contract tekent!
Tot een graduaatsopleiding of een HBO-5 opleiding verpleegkunde en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.
Je vindt hierover informatie op onderwijskiezer.
Informeer je bij het CLB.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga