BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Je wordt toegelaten tot de opleiding als: 

 • je de opleidingsfase hebt doorlopen
 • Je een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 hebt. Dit IAC-verslag krijg je van het CLB.

Je wordt in principe toegelaten tot de leeftijd van 21jaar (zie: omzendbrief SO/2011/03/BuSO)

Toelating tot het 2e leerjaar van de kwalificatiefase 

Je stroomt automatisch door van het 1ste naar het 2de leerjaar, omdat een duale opleiding in de kwalificatiefase uit 2 leerjaren bestaat

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen tijdens het schooljaar

 • Veranderen tijdens het 1ste leerjaar van de kwalificatiefase duaal: de klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen vastgelegde instapdatum meer met ingang van schooljaar 2023-2024.
 • Veranderen tijdens het 2de leerjaar van de kwalificatiefase duaal: tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten in een duale opleiding. Als je later nog wil instappen, moet de klassenraad hiermee akkoord gaan.

Vanaf 2024-2025:

De klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen instapdatum meer vastgelegd.

Let op! Wil je later dan 01/10 instappen? Dit kan alleen op voorwaarde dat:

 • de duale opleiding al ingericht is op 01/10 in de school én
 • dat de duale opleiding minstens één regelmatige leerling telt.

Overstappen naar een niet-duale opleiding?

Als je bij het begin of in de loop van het schooljaar wil overstappen naar een niet-duale opleiding gelden altijd de gewone toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Let op! Je moet altijd ergens terechtkunnen. Er kan nooit een volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen:

 • bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 • bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

Machinaal houtbewerker duaal     Kwalificatiefase         
Beschrijving van de opleiding

In de opleiding machinaal houtbewerker duaal leert je

 • de eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken
 • (CNC)(houtbewerkings)machines in- en omstellen
 • werkstukken bewerken 

om onderdelen voor schrijnwerkelementen, meubelen, interieurelementen, decors en standen, ... in hout en plaatmateriaal aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen.

Je krijgt je beroepsgerichte vorming vooral op je werkplek. Daar gebeurt een groot deel van je opleiding.
Gemiddeld gaat het over 20 u (of meer) per week.

Je vorming is gebaseerd op de

 • beroepskwalificatie machinaal houtbewerker, niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Elke duale opleiding in opleidingsvorm 3 heeft 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’ om het te raadplegen

Bron: www.duaalleren.vlaanderen
omzendbrief  duaal leren en de aanloopfase


Welke lessen krijg je?

Je krijgt zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming. 

Algemene vorming

Dit gaat over

 • burgerzin
 • taalvaardigheid
 • rekenvaardigheden
 • gezondheidseducatie
 • leren leren 
 • lichamelijke opvoeding
 • milieu- educatie
 • sociaal- emotionele educatie,
 • vrijetijdsvaardigheden
 • ICT

Beroepsgerichte vorming

 • Dit krijg je vooral op je werkplek.
 • Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Standaardtraject

De lessen zijn gebaseerd op een standaardtraject.

 • Voor elke duale BuSO OV3- opleiding bestaat er 1 standaardtraject
 • Hierin staat wat jij moet leren op vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming. 
 • Het standaardtraject is hetzelfde voor de kwalificatiefase en integratiefase.     
 • De scholen zetten dit standaardtraject om in lessen. 

Let op! Lessen kunnen verschillen van school tot school. Lessen kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling. Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden georganiseerd? Vraag het na op je school of lees het op hun website.       

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Individuele begeleiding en individueel traject

 • Elke leerling wordt individueel begeleid.
 • Je hebt een eigen mentor die je opleiding opvolgt. 
 • Deze mentor is ook verantwoordelijk voor de contacten op de werkvloer en met je ouders. 
 • Deze mentor waakt er ook over dat je je goed voelt.

Hoe lang duurt mijn opleiding?

 • De duur van je opleiding hangt af van je individuele handelingsplan. 
 • Gewoonlijk duurt de kwalificatiefase 2 schooljaren.
 • Gewoonlijk duurt de integratiefase 1 schooljaar.
 • Je opleiding kan georganiseerd worden volgens een schooljaarsysteem (lineair) of opgedeeld in modules (modulair).

Scholen


   BuSO Sint-Jozefinstituut OV3, Kerkstraat 153, 2060 Antwerpen    03 235 40 00         t 3   t ba  
   BuSO STEBO (Stedelijke Bouwvakschool Dilsen), Rijksweg 454, 3650 Dilsen-Stokkem    089 79 08 76         t 3   t 9   t ba  
   GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel    011 55 02 10         t 4   t 9   t ba  
   BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare    051 26 43 00         t 3   t 9   t ba  

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de opleiding als: 

 • je de opleidingsfase hebt doorlopen
 • Je een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 hebt. Dit IAC-verslag krijg je van het CLB.

Je wordt in principe toegelaten tot de leeftijd van 21jaar (zie: omzendbrief SO/2011/03/BuSO)

Toelating tot het 2e leerjaar van de kwalificatiefase 

Je stroomt automatisch door van het 1ste naar het 2de leerjaar, omdat een duale opleiding in de kwalificatiefase uit 2 leerjaren bestaat

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen tijdens het schooljaar

 • Veranderen tijdens het 1ste leerjaar van de kwalificatiefase duaal: de klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen vastgelegde instapdatum meer met ingang van schooljaar 2023-2024.
 • Veranderen tijdens het 2de leerjaar van de kwalificatiefase duaal: tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten in een duale opleiding. Als je later nog wil instappen, moet de klassenraad hiermee akkoord gaan.

Vanaf 2024-2025:

De klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen instapdatum meer vastgelegd.

Let op! Wil je later dan 01/10 instappen? Dit kan alleen op voorwaarde dat:

 • de duale opleiding al ingericht is op 01/10 in de school én
 • dat de duale opleiding minstens één regelmatige leerling telt.

Overstappen naar een niet-duale opleiding?

Als je bij het begin of in de loop van het schooljaar wil overstappen naar een niet-duale opleiding gelden altijd de gewone toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Let op! Je moet altijd ergens terechtkunnen. Er kan nooit een volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen:

 • bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 • bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 • een getuigschrift van de opleiding als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming én voor de algemene en sociale vorming.
 • een bewijs van beroepskwalificatie(s) als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming. Als je opleiding gebaseerd is op meer dan 1 beroepskwalificatie, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je slaagt voor een kleiner afgerond geheel van competenties uit een beroepskwalificatie. Let wel: Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • Een attest van verworven bekwaamheden waarop staat welke afzonderlijke competenties je hebt behaald. Je kan het attest ook krijgen als je behalve een beroepskwalificatie of deelkwalificatie, nog andere bijkomende competenties behaalde.
 • Een attest beroepsonderwijs als je geen recht hebt op 1 van de hierboven opgesomde studiebewijzen. Het attest vermeld alleen de periode van lesbijwoning.

Wat na deze opleiding?

Na je kwalificatiefase heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.

Of je kan verder naar school gaan. Als je al geslaagd bent in de kwalificatiefase kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatiefase of integratiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

 • Alle overstappen van kwalificatiefase naar integratiefase zijn mogelijk.
 • Alle overstappen van integratiefase naar een andere integratiefase zijn ook mogelijk.

Let op!  Als je in de kwalificatiefase van duaal leren wel een getuigschrift, beroepskwalificatie of deelkwalificatie behaalde

 • word je niet toegelaten tot de integratiefase van dezelfde duale opleiding.
 • Je mag ook niet naar de integratiefase van een niet-duale opleiding, die met die duale opleiding overeenkomt.
 • Andere overgangen zijn wel mogelijk.

Als je in je kwalificatiefase geen getuigschrift, beroepskwalificatie en deelkwalificatie hebt behaald, maar enkel een attest van verworven bekwaamheden kan je in de integratiefase starten als de klassenraad je toelaat.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Machinaal houtbewerker