Finaliteiten

Finaliteiten buitengewoon secundair onderwijs

Finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel)

De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

 

Finaliteit: Arbeidsmarkt

De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

 

Finaliteit: Doorstroom

Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op:

  • een vlotte doorstroom naar een brede waaier aan academische bacheloropleidingen (ABa - universiteit) en professionele bachelors (PBa - hogescholen) in het hoger onderwijs. Dit is het geval voor de DOMEINOVERSCHRIJDENDE studierichtingen.
  • een selectie van academische bacheloropleidingen (ABa - universiteit) en professionele bachelors (PBa - hogescholen) in het hoger onderwijs. Dit is het geval voor de DOMEINGEBONDEN studierichtingen