Finaliteiten

Finaliteiten buitengewoon secundair onderwijs

Arbeidsmarkt en doorstroom


De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.


TV/KV = technische vorming en kunstgerichte vorming
PV = praktische vorming

 

Studierichtingen met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom

Arbeidsmarkt


De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

 

TV/KV = technische vorming en kunstgerichte vorming
PV = praktische vorming

 

Studierichtingen met finaliteit: Arbeidsmarkt

Doorstroom


De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar het hoger onderwijsAV = algemene vorming
 

 

Studierichtingen met finaliteit: Doorstroom