1e Leerjaar A - Eerste graad

Studierichting "1e Leerjaar A"

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. 
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

 • De Basisvorming (27/28u)
 • Het Keuzegedeelte (4/5u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. 
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen. 
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.
Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, economie, wetenschappen…
Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond. 
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO. 
Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als de Moderne, de Latijnse, de Handel, de Technische, Sport, Kunst, … 
Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen. 
Om de informatie overzichtelijk voor te stellen, maakt Onderwijskiezer een onderverdeling in onderstaande keuzemodellen.
Let wel dat scholen de vrijheid hebben om andere benamingen dan deze te gebruiken en dat deze benamingen niet noodzakelijk voorkomen in de standaardlessentabellen van de verschillende onderwijsnetten:

Algemene vakken
dit wil zeggen dat de school kiest voor versterking van 'algemene' vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, ... 
Veel scholen noemen dit de Moderne. Scholen hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

De Latijnse of Klassieke studiën:
dit wil zeggen dat de school 2 tot 5 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks.
Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

Technische vakken
dit wil zeggen dat de school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen. 
Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar.
Het aanbod zal verschillen per school. In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden aan dergelijke technische vakken besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden zijn in combinatie met uren algemene vakken.
Hierbij enkele voorbeelden:

 • agrarische technieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …;
 • mode : kleding en mode;
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …;
 • bakkerij-hotel-slagerij: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …;
 • nijverheidstechnieken : bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …;
 • gezinstechnieken: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …;
 • nautische technieken : scheepvaart, zeemanschap, zeevaarttechnieken …
 • ....

Sport
in een aantal scholen kan je extra uren sport volgen in het 1ste jaar. 
Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten. 
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief advies van de sportfederatie krijgen. 

Kunstgerichte vakken
scholen met kunstonderwijs kunnen kunstgerichte vakken aanbieden (bv. artistieke vorming, dans, .. ).

STEM?
Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken.
Dit noemt men vaak STEM. De exacte invulling verschilt per school.
Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren.
Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.

Scholen kunnen ook andere accenten leggen bij de invulling van het keuzegedeelte bv. taalsteun, ..

Wist je?:
Je mag wettelijk in 1A het hele schooljaar door veranderen van keuzegedeelte.
In de praktijk beperken de meeste scholen dit wel tot het begin van het tweede trimester.

1e Leerjaar A         Beschrijving van de opleiding

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. 
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

 • De Basisvorming (27/28u)
 • Het Keuzegedeelte (4/5u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. 
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen. 
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.
Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, economie, wetenschappen…
Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond. 
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO. 
Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als de Moderne, de Latijnse, de Handel, de Technische, Sport, Kunst, … 
Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen. 
Om de informatie overzichtelijk voor te stellen, maakt Onderwijskiezer een onderverdeling in onderstaande keuzemodellen.
Let wel dat scholen de vrijheid hebben om andere benamingen dan deze te gebruiken en dat deze benamingen niet noodzakelijk voorkomen in de standaardlessentabellen van de verschillende onderwijsnetten:

Algemene vakken
dit wil zeggen dat de school kiest voor versterking van \'algemene\' vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, ... 
Veel scholen noemen dit de Moderne. Scholen hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

De Latijnse of Klassieke studiën:
dit wil zeggen dat de school 2 tot 5 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks.
Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

Technische vakken
dit wil zeggen dat de school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen. 
Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar.
Het aanbod zal verschillen per school. In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden aan dergelijke technische vakken besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden zijn in combinatie met uren algemene vakken.
Hierbij enkele voorbeelden:

 • agrarische technieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …;
 • mode : kleding en mode;
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …;
 • bakkerij-hotel-slagerij: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …;
 • nijverheidstechnieken : bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …;
 • gezinstechnieken: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …;
 • nautische technieken : scheepvaart, zeemanschap, zeevaarttechnieken …
 • ....

Sport
in een aantal scholen kan je extra uren sport volgen in het 1ste jaar. 
Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten. 
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief advies van de sportfederatie krijgen. 

Kunstgerichte vakken
scholen met kunstonderwijs kunnen kunstgerichte vakken aanbieden (bv. artistieke vorming, dans, .. ).

STEM?
Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken.
Dit noemt men vaak STEM. De exacte invulling verschilt per school.
Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren.
Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.

Scholen kunnen ook andere accenten leggen bij de invulling van het keuzegedeelte bv. taalsteun, ..

Wist je?:
Je mag wettelijk in 1A het hele schooljaar door veranderen van keuzegedeelte.
In de praktijk beperken de meeste scholen dit wel tot het begin van het tweede trimester.

Welke lessen krijg je?

Iedereen in 1A krijgt een ruime basisvorming, en daarnaast moet iedereen ook een keuzegedeelte invullen.

Basisvorming

De meeste tijd gaat naar de basisvorming. Je bouwt verder op de leerstof van het lager onderwijs

Iedereen krijgt zedenleer of godsdienst, of cultuurbeschouwing & religie. In de basisvorming gaat naast er naast de talen (Nederlands, Frans, …) en de wiskunde, ook veel aandacht naar techniek, aardrijkskunde en geschiedenis, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming, …

Een woordje uitleg:

Techniek: je maakt kennis met de wereld van techniek, ook via toepassingen, experimenten,… De inhoud kan verschillen van school tot school:

 • agro- en biotechnieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …
 • creatie en vormgeving: mode en kleding
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …
 • hotel-voeding: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …
 • nautische technieken/scheepvaart/zeemanschap
 • nijverheidstechnieken: bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …
 • gezinstechnieken/sociale en technische vorming: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …

Artistieke vorming: dit kan gaan over: muziek, beeldende kunsten, klassieke / hedendaagse dans.

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de A-stroom (1e leerjaar A en 2e leerjaar A) dezelfde doelen van de basisvorming behalen. Deze doelen noemt men ook wel eindtermen en ze vertrekken van sleutelvaardigheden die men moet bereiken (vb. vaardigheden in het Nederlands, wiskunde begrijpen en kunnen toepassen, (natuur)wetenschappen, technologie, economische, financiële en digitale vaardigheden (computer), cultureel en geschiedkundig bewustzijn, …).

De leerlingen leren over de vakken heen over gezond leven, bewust omgaan met het milieu, en welk gedrag er van een burger verwacht wordt. Leren leren en het oefenen van sociale vaardigheden komen ook aan bod in de verschillende vakken, lessen of projecten.

Keuzegedeelte

In het keuzegedeelte kies je uit het aanbod van de school meer om zaken te verdiepen in bepaalde domeinen of onderdelen van de basisvorming.

In 1A kan je het keuzegedeelte opvullen met Klassieke talen (Latijn en/of Grieks). Hier leer je Oudgriekse en/of Latijnse teksten begrijpen of vertalen.

Je kan deze differentiatie-uren ook gedeeltelijk gebruiken om tekorten weg te werken voor vakken uit de basisvorming of om nieuwe vakken te leren kennen, …

Opgelet:

Een lessenrooster verschilt van school tot school:

 • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld ‘techniek’ en ‘wiskunde’, of ‘beeld’ en ‘muziek’… Dat noemt men soms ook ‘vakkenclusters’.
 • Sommige scholen kiezen ervoor om lessen aan te bieden in de vorm van ‘projecten’.
Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meerMeer informatie vind je op de websites van de scholen.

Scholen


   BuSO Koninklijk Instituut Woluwe, Georges Henrilaan 278, 1200Sint-Lambrechts-Woluwe    02 735 40 85         t 6   t 9  
   BuSO Sint-Jozef OV4, Sint-Jacobsmarkt 38, 2000Antwerpen    03 432 02 20         t 4   t 9  
   BuSO KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131, 2018Antwerpen    03 240 01 33         t 9  
   GO! BuSO Nautica, Kleiryt 5, 2330Merksplas    014 63 10 65         t 9  
   BuSO VIBO, Steenweg op Mol 154, 2360Oud-Turnhout    014 45 07 92         t 4   t 9  
   GO! Busleyden Atheneum BA De Beemden, Tessestraat 4, 2800Mechelen    015 41 48 70         t 9  
   GO! SBSO Groenlaar, Lindestraat 123A, 2880Bornem    03 897 98 13         t 9  
   GO! SBSO Zonnebos, August Jonckersstraat 7, 2900Schoten    03 620 21 40         t 7   t 9  
   BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960Sint-Job-in-'t-Goor    03 217 03 50      t 3   t 9  
   BuSO Woudlucht, Redingenstraat 90, 3000Leuven    016 67 01 81         t 9  
   BuSO Woudlucht, Tiensevest 62, 3000Leuven    016 67 01 81         t 9  
   BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001Heverlee    016 38 06 66         t 9  
   BuSO Don Bosco Groenveld Plus, Groenveldstraat 44, 3001Heverlee    016 23 16 35         t 9  
   De Pass, Klein Overlaar 3, 3320Hoegaarden    016 76 75 21         t 9  
   Ponton43, Klein Park 4, 3360Lovenjoel    0468 25 93 15         t 3  
   GO! Next SBSO - De Dageraad, Elfde-Liniestraat 22, 3500Hasselt    011 34 34 47         t 4   t 9  
   BuSO KIDS, Kempische steenweg 400, 3500Hasselt    011 22 25 93         t 9  
   BuSO VIBO Sint-Barbara, Bogaarsveldstraat 13, 3580Beringen    011 42 13 88         t 3   t 9  
   BuSO Sint-Gerardus, Sint-Gerardusdreef 1, 3590Diepenbeek    011 35 01 40         t 4  
   GO! SIBBO Tongeren, Oude Kerkhofweg 1, 3700Tongeren    012 26 00 20         t 9  
   BuSO De Wissel ASSist, Appelboomgaardstraat 2, 3740Munsterbilzen    089 38 03 49         t 9  
   BuSO Sint-Elisabeth OV2 & OV4, Ballaststraat 29, 3900Overpelt    011 39 83 00         t 3   t 6   t 9  
   BuSO PROVILION, Duinenstraat 1, 3920Lommel    011 79 93 70         t 3   t 9  
   GO! SBSO HELIX, Mudakkers 25, 3920Lommel    011 55 02 10         t 4   t 9  
   Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, Diestersteenweg 11, 3970Leopoldsburg    0476 55 07 15         t 3   t 9  
   BuSO Spermalie, Oliebaan 2 B, 8000Brugge    050 47 19 85         t 6   t 7   t 9  
   GO! Element, Manitobalaan 48, 8200Sint-Andries    050 71 18 87         t 3   t 3   t 9   t 9  
   SBSO De Passer, Vijverhoflaan 13, 8200Sint-Michiels    050 80 00 79         t 9  
   BuSO Spermalie, Polderstraat 78, 8310Sint-Kruis    050 69 26 24         t 9  
   GO! BuSO De Branding OV4 Type 9, Maurits Sabbestraat 8, 8400Oostende    059 29 54 45         t 9  
   Bewonderwijs BuSo Ter Strepe, Westendelaan 39, 8430Middelkerke    059 31 99 30         t 9  
   Rhizo BuSO, Beheerstraat 10, 8500Kortrijk    056 82 82 30         t 9  
   GO! SBSO Sterrebos, Guido Gezellelaan 10, 8501Heule    056 37 03 57         t 9  
   GO! Athena - campus Heule (OV4), Guido Gezellelaan 10, 8501Heule    056 37 03 57         t 9  
   Sint-Paulusschool - Buitengewoon Onderwijs VIBSO, Kerkstraat 86, 8570Anzegem    056 62 69 91         t 9  
   Sint-Paulusschool - Buitengewoon Onderwijs VIBSO, Toekomststraat 75, 8790Waregem    056 60 01 35         t 9  
   Sint-Paulusschool - Buitengewoon Onderwijs VIBSO, Stationsstraat 85, 8790Waregem    056 62 69 91         t 9  
   Sint-Paulusschool - Buitengewoon Onderwijs VIBSO, Keukeldam 17, 8790Waregem         t 9  
   BuSO Onze Jeugd, Iepersestraat 245, 8800Roeselare    051 20 58 86         t 3   t 9  
   BuSO Dominiek Savio, Koolskampstraat 24, 8830Gits    051 23 06 50         t 4  
   GO! SBSO Sterrebos, Passendaalsestraat 26, 8890Moorslede    051 77 77 75         t 9  
   BUSO Het Kwadrant, Offerlaan 3, 9000Gent    09 269 63 13         t 9  
   BuSO IVIO Binnenhof, Molenaarsstraat 30, 9000Gent         t 9  
   GO! BuSO Reynaertschool, Baarleboslaan 86, 9031Drongen    09 394 30 12         t 9  
   GO! BuSO Reynaertschool, Wolfputstraat 42, 9041Oostakker    09 251 23 02         t 9  
   BuSO Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050Gentbrugge    09 210 01 50         t 7   t 9  
   GO! sbso baken, Bellestraat 89, 9100Sint-Niklaas    03 776 46 65         t 9  
   BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100Sint-Niklaas    03 780 53 61         t 9  
   BuSO Sint-Lodewijk, Kwatrechtsteenweg 168, 9230Wetteren    09 272 53 00         t 4  
   Passtel (OV4-GO!BUSO De Horizon) - Campus GO! Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300Aalst    0497 43 15 54         t 9  
   Passtel (OV4-GO! BUSO De Horizon) - Campus TechniGo! Aalst, Welvaartstraat 70/1, 9300Aalst    0499 86 51 49         t 9  
   Passtel (OV4 1e graad-GO! BUSO Horizon) - Campus GO! Middenschool Ninove, Astridlaan 33, 9400Ninove    0499 86 51 49         t 9  
   BuSO Sint-Gregorius, Sint-Gerolflaan 20, 9880Aalter    09 210 01 50         t 9  

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt tot het 1e leerjaar A toegelaten:

1° als je het getuigschrift basisonderwijs hebt;

2° als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Dit moet worden beslis binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Indien het een overstap betreft vanuit het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers dan moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar; elke beslissing van de toelatingsklassenraad die afwijkt van dat advies moet afdoende worden gemotiveerd. 

Als je een kunstgerichte opleiding wil starten in een school met enkel kunstsecundaire studierichtingen, dan moet de klassenraad hiervoor toestemming geven.

Bijkomende toelatingsvoorwaarden:


Je moet beschikken over een OV4-verslag opgesteld door een CLB.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.

Overstappen naar 1B doorheen het schooljaar mag als de toelatingsklassenraad akkoord gaat.


Overzitten

Behaald attest in
1e leerjaar 1e graad SO        

                                                        
A-attest na 1A

Overzitten is onmogelijk. 

A-attest met uitsluiting voor minstens de helft van de basisopties van 2A

Overzitten is mogelijk. 

C-attest (in uitzonderlijke situaties)

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht, tenzij je 14 jaar bent op 31/12 van het volgende schooljaar. Je kan dan wel nog naar 2B. 

De mogelijkheid tot overzitten wordt vastgelegd in de regelgeving (omzendbrief SO 64, 3.13).

Het is de bedoeling om overzitten te beperken. 

Leerlingen die les volgen in een school die gebruik maakt van het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de eerste graad', stromen automatisch door naar het 2e leerjaar.


Meer info: zie regelgeving SO

Attesten

Je behaalt één van de volgende oriëntatieattesten:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent. De klassenraad kan je eventueel verplichte remediëring in het 2e leerjaar opleggen EN/OF je uitsluiten van één of meer basisopties of pakketten van basisopties in 2A of 2B.
 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

Indien een school werkt volgens het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad, krijg je een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.

Wat na deze studierichting?

Wat na "1e leerjaar A" ?

 

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Na 1A kan je in het tweede jaar kiezen voor:

• het 2e leerjaar A (2A) of
• het 2e leerjaar B (2B)

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A.

Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

• Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.
• Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.
• Als je een A-attest hebt met uitsluiting van minstens de helft van de basisopties in 2A kan je het 1e leerjaar A overzitten.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school. Een school kan een basisoptie verdelen in meer specifieke pakketten. Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder.

Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2e leerjaar A. Weet wel dat, om in het 2e leerjaar A de basisoptie Klassieke talen te kunnen volgen, je best in het 1e leerjaar klassieke talen hebt gevolgd.

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar zal je dan in de 2e graad een studierichting kiezen.

Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.