Nederlands leren: de verschillende taalniveaus

Je kan Nederlands leren op verschillende plaatsen, afhankelijk van je taalniveau en je leervaardigheid. De taalniveaus werden vastgelegd in het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK onderscheidt 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

Hieronder vind je een overzicht van de niveaus die je aan universitaire talencentra en centra voor volwassenenonderwijs kan volgen.

UT: universitaire taleninstituten
CVO: centra voor volwassenenonderwijs


Wat kan je op welk niveau?


Meer info

Bronnen: http://klaretaalrendeert.be/ en http://www.erk.nl/