Samenwerkingsverband Kdg HBO5

Hoofdinstelling

Samenwerkingsverband Kdg HBO5

Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
     

Samenwerkingsverband Kdg HBO5

Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
      

De campussen

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5 Lokkaardstraat 6, 2018 Antwerpen 03 260 66 30     

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5

Lokkaardstraat 6, 2018 Antwerpen  03 260 66 30    


Hoger Beroepsonderwijs

Verpleegkunde (Weekdagtraject)
Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5 Lokkaardstraat 6, 2018 Antwerpen
   
   

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen - Samenwerkingsverband KdG HBO5

Geen info beschikbaar