De CLB-netten

Net zoals in het onderwijs zijn de Centra voor leerlingbegeleiding georganiseerd in verschillende ‘netten’.
CLB’s kunnen samenwerkingsakkoorden afsluiten met scholen van ieder onderwijsnet.
Net zoals in het onderwijs kan er een onderscheid gemaakt worden in drie CLB-netten:

  • de centra van het GO!;
  • de centra van het Onderwijssecretariaat van de Steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) en het Provinciaal Onderwijs (POV);
  • de vrije centra (Vrij CLB Netwerk).

Meer informatie over de opdracht en werking van een CLB op Onderwijskiezer - op de site van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.