VBS Sint-Tillo - Sint-Jozef - afd. Sint-Jozef (LO)

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53

8870 Izegem
051 33 59 36
destadsparel@prizma.be
http://www.bsst.prizma.be

Schoolaanbod

Basisonderwijs
 

Infomomenten


Er zijn geen gegevens ter beschikking

 

Inschrijvingsmodaliteiten

 

Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Trikant vest. Izegem
Meensestraat 171
8870 Izegem
051 30 13 61
info@clbtrikant.be
http://www.clbtrikant.be

Contactpersonen CLB

Leen De Vry

Schoolfiche: VBS Sint-Tillo - Sint-Jozef - afd. Sint-Jozef (LO)

VBS Sint-Tillo - Sint-Jozef - afd. Sint-Jozef (LO)

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53

8870 Izegem
051 33 59 36        

Infomomenten


Er zijn geen gegevens ter beschikking

 

Inschrijvingsmodaliteiten

 

Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.45
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.45
Opmerking

Opvang: woensdag tot 12u

Buitenschoolse opvang: kinderopvang De Chalet van 6u tot begin school en na school tot 19u (vrijdag tot 18u30)

Studie: voor leerlingen vanaf 2de leerjaar

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Trikant vest. Izegem
Meensestraat 171
8870 Izegem
051 30 13 61        


Contactpersonen CLB

Leen De Vry