Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Vanaf 1/9/23 wordt het ‘ondersteuningsmodel’ vervangen door een nieuw ‘leersteunmodel’.

Elke school voor gewoon onderwijs, werkt vanaf het schooljaar 23-24 samen met een leersteuncentrum.
De school kan op het leersteuncentrum beroep doen voor leerlingen die beschikken over een GC-verslag (het vroegere ‘gemotiveerd verslag’), een IAC-verslag of een OV4-verslag (de vroegere ‘verslagen M-decreet'). 

Elke vraag naar leersteun wordt aan het eigen leersteuncentrum gesteld.

Sommige leersteuncentra hebben voor de types 4, 6 en/of 7 een structurele samenwerking met een andere leersteuncentrum. Het leersteuncentrum stuurt in dat geval de vraag door naar haar partner.

Meer info

Naar een decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (vlaanderen.be) 

Overzicht leersteuncentra : https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-administraties-en-besturen/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/zorgbeleid-leerlingenbegeleiding-en-clb/leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften/naar-een-decreet-leersteun-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften#leersteuncentra 

Omzendbrief leersteun : omzendbrief NO/2023/01 van 05/05/2023 (vlaanderen.be)