Internaten Buitengewoon Onderwijs - MFC

De internaten BuO (voorheen MFC, MPIGO!, ...) worden vanaf 01/09/2023 onder 1 gezamenlijke term ondergebracht, nl. Multi Functionele Centra of MFC.

Deze MFC's vallen hetzij onder Opgroeien (vroegere jongerenwelzijn), hetzij onder VAPH, hetzij een combinatie van beide (voor sommige van de vroegere MPIGO!'s).

Het gaat hier om een dienstverlenend centrum waar verschillende vormen van hulpverlening worden gebundeld:

  • (dag- en nacht)verblijf
  • dagbesteding, 
  • dagopvang, 
  • begeleiding thuis, 
  • schoolvervangend of schoolaanvullend verblijf.
 

Toeleiding gaat via een A-document.

Een impact op het groeipakket is mogelijk. Zie: Wanneer kan je geen ondersteuningstoeslag ontvangen (schorsing betaling)? | Groeipakket

Zie ook: Groeipakket | Jeugdhulp


 
Filteren op provincie:
Filteren op onderwijsniveau:
Filteren op soort internaat:
Filteren op verblijfsmogelijkheden:
Geen MPI's-Internaten (BuO)-MFC gevonden? Pas de filter(s) aan.