Examencommissie Basisonderwijs

Voor wie?

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school, kan vanaf* de leeftijd van 9 jaar deelnemen aan de examens van de examencommissie basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs te behalen. 

Je legt je examens niet af bij de examencommissie, maar in een examenschool.
Ter plekke neem je deel aan de toetsen van het 6e leerjaar. Dit gebeurt elik jaar in juni.

Zowel inschrijven als deelnemen is gratis.

* = als je in het jaar van het examen 9 wordt. Het maakt niet uit of je voor of na het examen 9 wordt. Je mag ook ouder zijn. 

Waar kan je examen afleggen?

Elk jaar organiseren 1 officiële school en 1 vrije school in elke provincie deze examens.

De lijst met examenscholen wordt elk jaar gepubliceerd.
Je kiest een examenschool en neemt per (aangetekende) brief  of e-mail contact op. 
Vermeld:

 • dat je wil deelnemen aan de examens van de examencommissie
 • je Rijksregisternummer
 • Naam en voornaam
 • Adres- en contactgegevens
 • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Inschrijven kan elk jaar tot 31 mei. Voor 10 juni deelt de examenschool de data mee waarop de examens plaatsvinden.

Inschrijven voor examen?

Stuur een brief of e-mail rechtstreeks naar de examenschool waar je de examens wil afleggen. 
Vermeld:

 • Je vraag om deel te nemen aan de examens van de examencommissie
 • Rijksregisternummer
 • Naam en voornaam
 • Adres- en contactgegevens
 • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Inschrijven kan elk jaar tot 31 mei. 
Voor 10 juni deelt de examenschool de data mee waarop de examens plaatsvinden.

Voorbereiden examen en leerstof?

Iedere examenschool richt de toetsen in zoals het haar best past. Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel.
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerplannen-basisonderwijs

Wie het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet slagen voor elk van de volgende leergebieden:

 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Wetenschappen en techniek
 • Mens en maatschappij
 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming

Sommige scholen hebben hierover mooi gedocumenteerde informatie op hun website staan.
Voor meer info neem je contact op met de examenschool van je keuze.

En wat als ik ondersteuning nodig heb wegens leerstoornissen?

Contacteer de organiserende scholen en vraag na welke ondersteunings-/vrijstellingsmaatregelen zij voorzien voor de leerlingen die deelnemen aan hun examens.

Meer informatie?

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissie-basisonderwijs