Chauffeur particulier personenvervoer (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Chauffeur particulier personenvervoer?

Binnen de de taxisector zijn er twee groepen chauffeurs:

De eerste groep zijn de taxichauffeurs.
Een taxi herken je direct door het licht bovenop het dak van de wagen, waarop ook het woord taxi te lezen staat.
Dit licht dient om de mensen duidelijk te maken of de taxi vrij is of hij een klant vervoert.
Anders dan bij een trein of een bus betaal je aan de taxichauffeur geen vaste prijs.
Deze is afhankelijk van hoelang je in de taxi zit en hoever je wilt rijden.
In de taxi is er een computer geïnstalleerd die berekent hoeveel de klant moet betalen.

De tweede groep chauffeurs zorgt voor het vervoer van personen met een handicap, zakenmensen, mensen op weg naar de luchthaven, ...
De wagens waarmee deze chauffeurs rijden, hebben geen licht op het dak en zijn dus moeilijker te herkennen.


Is een bepaald diploma wettelijk verplicht?

Om taxichauffeur of VVB-chauffeur te worden heb je geen diploma nodig.
Wel heeft de overheid een aantal andere instapvoorwaarden gesteld:
- Je moet minstens 21 jaar zijn om als chauffeur aan de slag te kunnen
- en je moet beschikken over een attest van medische schifting (dit betekent dat je door een arbeidsgeneesheer geschikt wordt bevonden om als beroepschauffeur aan de slag te gaan).

- Daarnaast kunnen gemeenten nog bijkomende voorwaarden opleggen:
In de meeste grote steden (Brussel, Antwerpen, Gent, …) wordt er verwacht dat de chauffeur ook een blanco uittreksel uit het strafregister kan voorleggen
en moet de kandidaat taxi-chauffeur bovendien ook nog een examen afleggen dat door de stad wordt georganiseerd.
Tijdens dit examen moet je kunnen aantonen dat je voldoende Nederlands spreekt en dat je de toeristische trekpleisters en straatnamen in de stad voldoende kent.
Enkel indien je slaagt voor het examen krijg je een taxibrevet, waarmee je als taxichauffeur aan de slag kan.


Extra informatie

Je moet beschikken over een attest van medische schifting (dit betekent dat je door een arbeidsgeneesheer geschikt wordt bevonden om als beroepschauffeur aan de slag te gaan).


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Taxichauffeur


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Taxichauffeur


Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Taxichauffeur