Agent van politie (M/V/X)

Wat is, wat doet een agent van politie?

Je zorgt voor de veiligheid en voor de bescherming van mensen en goederen.
Je doet bijv. rondes met de wagen samen met collega's, je regelt het verkeer, je houdt toezicht aan de schoolpoort.
Je treedt op bij inbraak.
Je zorgt voor de bescherming of bewaking van bijv. officiële personen, gevangenen. 

Er is de Lokale en de Federale Politie. 
De Lokale Politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg.
Dit gaat overopdrachten met betrekking tot recherche, verkeer, ordehandhaving, interventie op het grondgebied van de politiezone . 
De Federale Politie ondersteunt de Lokale Politie, geeft versterking of neemt bovenlokale taken over.
Zij voert ook gespecialiseerde opdrachten uit: de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie, de bewaking van ambassades en het koninklijk paleis, de begeleiding van geldtransporten. 

Al heb je een voorkeur voor de Lokale of Federale Politie, selectie + opleiding zijn dezelfde per gekozen kader.

Na het slagen in de selectieprocedure volg je naar keuze een opleiding in een van de 9 politiescholen. 

De politieambtenaren worden ingedeeld in 4 kaders:

 • het agentenkader (agent),
 • het basiskader (inspecteur),-dit niveau wordt in de volksmond vaak politieagent genoemd-
 • het middenkader (hoofdinspecteur),
 • het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). 

Aanwervingsvoorwaarden:

AGENT VAN POLITIE 
Om te mogen solliciteren als agent van politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken: 

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven:
• Belg zijn; 
• de burgerlijke en politieke rechten bezitten; 
• van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; 
• voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten; 
• ten minste 17 jaar oud zijn; 
• de Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier; 
• er moet een termijn zijn van 1 jaar tussen het mislukken voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader; 
• niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald; 
• een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan 3 maanden oud is op datum van de kandidaatstelling; 
• er is voor het kader van agenten geen diplomavereiste.
Titularis zijn van een diploma van niveau C* kan wel bepaalde vrijstellingen opleveren. 

*Niveau C: een diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs


Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van agent van politie in een politieschool: 
• ten minste 18 jaar oud zijn; 
• over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; 
• geslaagd zijn in de selectieproeven; 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B. 

Voor adressen van politiescholen, zie onder het tabblaadje 'links'.
Deze rekrutering is niet permanent, d.w.z. dat je je slechts op welbepaalde ogenblikken in de loop van het jaar voor dit kader kan kandidaat stellen.
Volg de info op: http://www.jobpol.be.

De selectieproeven zijn gespreid over 4 dagen in een periode van 3 tot 6 maanden die volgen op je kandidaatstelling. 
De ketting is als volgt opgebouwd:

 • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
 • 2de proef: persoonlijkheidsproef
 • 3de proef: selectiegesprek met de selectiecommissie
 • 4de proef: medische geschiktheidsproef.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een hoofdcommissaris: 3.410 euro netto

We vroegen S.D.S. (53) uit Gent hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik werk sinds 1978 bij de Gentse politie.
Van politieagent ben ik doorgegroeid naar hoofdcommissaris.
Ik hou me bezig met de externe relaties: van schoolbezoeken, perscontacten, de website tot evenementen zoals Flikkendag.

Doe je je job graag?

Het is een passie. Ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt.
Bezoeken van de paus, Mitterand, Honecker, David Bowie, de jaarlijkse Gentse Feesten …
Na het Heizeldrama heb ik mij gespecialiseerd in massamanifestaties, voordien was daar geen kennis over.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een politie-inspecteur: 1.737 euro

We vroegen aan B. (36) uit Schoten hoeveel hij verdient.

Wat doe je als job?

Ik ben inspecteur bij de dienst noodhulp van Politie Antwerpen. Dat houdt in dat ik samen met collega’s de oproepen behandel die via 101 of de Blauwe Lijn binnenkomen. Dat kan van alles zijn: van een dronken persoon tot een inbraak of een verkeersongeval. Ons team staat 24 op 7 klaar voor interventies.

Doe je je job graag?

Ik doe mijn werk heel graag, omdat elke dag afwisselend en uitdagend is, en omdat ik erg vaak in de buitenlucht ben. Ook het werken in teamverband is fijn. Bovendien vind ik het leuk om iets te kunnen doen voor de Antwerpse bevolking. Ik werk in de zone binnen de leien, en in de noordelijk randgemeenten Ekeren en Merksem. Voor mij is dat de mooiste bureau van België. Ik sta regelmatig nog versteld van hoe mooi Antwerpen wel is.

Ik ben drie jaar geleden gestart bij de politie, waarvan ik twee jaar actief ben op straat. Voor ik hier begon, was ik voltijds begeleider van werkzoekenden en daarnaast vrijwillig ambulancier. In die laatste functie kwam ik veel in contact met de politie, en dat sprak mij wel aan. Ik zag mezelf niet met de ambulance rijden tot aan mijn pensioen, maar werken bij de politie kan je wel zo lang volhouden. Er zijn genoeg opties om andere functies te bekleden op latere leeftijd.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie

 

Wil je meer weten?Interessante links

Beroepeninfo: Politieschool

VDAB - Beroepenfilm: Politie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie

 

Agent van politie (M/V/X)

Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Wat is, wat doet een Agent van politie?

Je zorgt voor de veiligheid en voor de bescherming van mensen en goederen.
Je doet bijv. rondes met de wagen samen met collega's, je regelt het verkeer, je houdt toezicht aan de schoolpoort.
Je treedt op bij inbraak.
Je zorgt voor de bescherming of bewaking van bijv. officiële personen, gevangenen. 

Er is de Lokale en de Federale Politie. 
De Lokale Politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg.
Dit gaat overopdrachten met betrekking tot recherche, verkeer, ordehandhaving, interventie op het grondgebied van de politiezone . 
De Federale Politie ondersteunt de Lokale Politie, geeft versterking of neemt bovenlokale taken over.
Zij voert ook gespecialiseerde opdrachten uit: de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie, de bewaking van ambassades en het koninklijk paleis, de begeleiding van geldtransporten. 

Al heb je een voorkeur voor de Lokale of Federale Politie, selectie + opleiding zijn dezelfde per gekozen kader.

Na het slagen in de selectieprocedure volg je naar keuze een opleiding in een van de 9 politiescholen. 

De politieambtenaren worden ingedeeld in 4 kaders:

 • het agentenkader (agent),
 • het basiskader (inspecteur),-dit niveau wordt in de volksmond vaak politieagent genoemd-
 • het middenkader (hoofdinspecteur),
 • het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). 

Aanwervingsvoorwaarden:

AGENT VAN POLITIE 
Om te mogen solliciteren als agent van politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken: 

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven:
• Belg zijn; 
• de burgerlijke en politieke rechten bezitten; 
• van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; 
• voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten; 
• ten minste 17 jaar oud zijn; 
• de Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier; 
• er moet een termijn zijn van 1 jaar tussen het mislukken voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader; 
• niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald; 
• een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan 3 maanden oud is op datum van de kandidaatstelling; 
• er is voor het kader van agenten geen diplomavereiste.
Titularis zijn van een diploma van niveau C* kan wel bepaalde vrijstellingen opleveren. 

*Niveau C: een diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs


Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van agent van politie in een politieschool: 
• ten minste 18 jaar oud zijn; 
• over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; 
• geslaagd zijn in de selectieproeven; 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B. 

Voor adressen van politiescholen, zie onder het tabblaadje 'links'.
Deze rekrutering is niet permanent, d.w.z. dat je je slechts op welbepaalde ogenblikken in de loop van het jaar voor dit kader kan kandidaat stellen.
Volg de info op: http://www.jobpol.be.

De selectieproeven zijn gespreid over 4 dagen in een periode van 3 tot 6 maanden die volgen op je kandidaatstelling. 
De ketting is als volgt opgebouwd:

 • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
 • 2de proef: persoonlijkheidsproef
 • 3de proef: selectiegesprek met de selectiecommissie
 • 4de proef: medische geschiktheidsproef.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Medewerker plaatselijke veiligheid

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een hoofdcommissaris: 3.410 euro netto

We vroegen S.D.S. (53) uit Gent hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik werk sinds 1978 bij de Gentse politie.
Van politieagent ben ik doorgegroeid naar hoofdcommissaris.
Ik hou me bezig met de externe relaties: van schoolbezoeken, perscontacten, de website tot evenementen zoals Flikkendag.

Doe je je job graag?

Het is een passie. Ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt.
Bezoeken van de paus, Mitterand, Honecker, David Bowie, de jaarlijkse Gentse Feesten …
Na het Heizeldrama heb ik mij gespecialiseerd in massamanifestaties, voordien was daar geen kennis over.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een politie-inspecteur: 1.737 euro

We vroegen aan B. (36) uit Schoten hoeveel hij verdient.

Wat doe je als job?

Ik ben inspecteur bij de dienst noodhulp van Politie Antwerpen. Dat houdt in dat ik samen met collega’s de oproepen behandel die via 101 of de Blauwe Lijn binnenkomen. Dat kan van alles zijn: van een dronken persoon tot een inbraak of een verkeersongeval. Ons team staat 24 op 7 klaar voor interventies.

Doe je je job graag?

Ik doe mijn werk heel graag, omdat elke dag afwisselend en uitdagend is, en omdat ik erg vaak in de buitenlucht ben. Ook het werken in teamverband is fijn. Bovendien vind ik het leuk om iets te kunnen doen voor de Antwerpse bevolking. Ik werk in de zone binnen de leien, en in de noordelijk randgemeenten Ekeren en Merksem. Voor mij is dat de mooiste bureau van België. Ik sta regelmatig nog versteld van hoe mooi Antwerpen wel is.

Ik ben drie jaar geleden gestart bij de politie, waarvan ik twee jaar actief ben op straat. Voor ik hier begon, was ik voltijds begeleider van werkzoekenden en daarnaast vrijwillig ambulancier. In die laatste functie kwam ik veel in contact met de politie, en dat sprak mij wel aan. Ik zag mezelf niet met de ambulance rijden tot aan mijn pensioen, maar werken bij de politie kan je wel zo lang volhouden. Er zijn genoeg opties om andere functies te bekleden op latere leeftijd.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

 

Wil je meer weten?Interessante links

Beroepeninfo: Politieschool

VDAB - Beroepenfilm: Politie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie