Seniorenconsulent (M/V/X)

Wat is, wat doet een seniorenconsulent?

De seniorenconsulent is een professioneel deskundige die bevordert dat de oudere de regie over zijn of haar eigen leven houdt.
Hij streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere via informatie, advies en begeleiding.
De seniorenconsulent komt niet in de plaats van aanbieders van zorg- en hulpverlening voor ouderen maar is een steun bij het vinden van de juiste diensten.
Daarbij gaat hij uit van de mogelijkheden van de oudere zelf.
Seniorenconsulenten kunnen aan de slag in thuiszorgdiensten, in gemeenten en OCMW’s, woonzorgcentra, transmurale en residentiële settings om daar ouderen en families te begeleiden en te ondersteunen.
Ook in dienstencentra en in de sociaal-culturele sector zijn ze vaak actief.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Seniorenconsulent te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Beroepssector 

Wil je meer weten?Interessante links 

Seniorenconsulent (M/V/X)

Wat is, wat doet een Seniorenconsulent?

De seniorenconsulent is een professioneel deskundige die bevordert dat de oudere de regie over zijn of haar eigen leven houdt.
Hij streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere via informatie, advies en begeleiding.
De seniorenconsulent komt niet in de plaats van aanbieders van zorg- en hulpverlening voor ouderen maar is een steun bij het vinden van de juiste diensten.
Daarbij gaat hij uit van de mogelijkheden van de oudere zelf.
Seniorenconsulenten kunnen aan de slag in thuiszorgdiensten, in gemeenten en OCMW’s, woonzorgcentra, transmurale en residentiële settings om daar ouderen en families te begeleiden en te ondersteunen.
Ook in dienstencentra en in de sociaal-culturele sector zijn ze vaak actief.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Seniorenconsulent te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Beroepssector 

Wil je meer weten?Interessante links