Psycholoog (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Psycholoog?

Een psycholoog gebruikt psychologische kennis om bepaalde problemen op te lossen of bepaalde vragen te beantwoorden.
Je werk en ook een deel van de opleiding verschilt al naargelang de gekozen sector:
- er zijn schoolpsychologen die kinderen met leer- en opvoedingsproblemen onderzoeken of gespecialiseerd zijn in het adviseren van mensen over hun beroepskeuze;
- er zijn klinisch psychologen die het gevoels- en intellectuele leven en het gedrag van de mens bestuderen en patiënten begeleiden met psychische problemen mensen zoals depressiviteit, rouw of contactstoornissen
- er zijn bedrijfspsychologen gespecialiseerd in de recrutering, selectie en loopbaanbegeleiding van het personeel
- er zijn gezondheidspsychologen die zich richten op het bevorderen van gezond gedrag en op het voorkomen van ziektes bij gezonde mensen.
Je werkt vaak voor een dienst of instelling.
Vaak gebruikt hij daarbij psychologische tests of vragenlijsten.
Je werkt vaak in een team samen met artsen, maatschappelijk werkers, ...
Je kan je ook psychotherapie uitoefenen als je voldoet aan specifieke extra voorwaarden.  Psychotherapie is een behandelingsvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Vanaf het academiejaar 2017-2018 moet je:

  • beschikken over een erkenning als arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog+
  • een bijkomende opleiding psychotherapie hebben gevolgd van minstens 70 studiepunten aan een universiteit of hogeschool+
  • een professionele stage van minstens 2 jaar voltijds (of equivalent) in het domein van de psychotherapie hebben gelopen.


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Wil je meer weten?
Interessante links