Minister (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Minister ?

Als minister neem je deel aan de regering van een land en geef je over het algemeen ook leiding aan een ministerie.
Je neemt deel aan de kabinetsraad en hebt ook één of meerdere eigen beleidsterreinen.
Je houdt je bezig met een bepaald (beleids)terrein zoals bijv. onderwijs.
Het regeringsbeleid is een verantwoordelijkheid van alle ministers samen en daarom moeten belangrijke beslissingen in de wekelijkse vergadering van de ministerraad worden genomen.
De ministerraad wordt gevormd door alle ministers van een land.
Een minister is dagelijks bezig met het geven van opdrachten aan ambtenaren, het lezen van verslagen en rapporten en het instellen van onderzoeken naar nieuwe ontwikkelingen op zijn eigen beleidsterrein.
Er bestaat uiteraard geen opleiding voor de functie van minister.
Minister word je alleen als je de verkiezingen met je partij wint en je als minister-kandidaat naar voren bent geschoven.
Daarbij is ervaring essentieel, omdat deze functie niet valt te leren via een opleidingstraject.