Baggerwerker (M/V/X)

Wat is, wat doet een baggerwerker?

Je maakt vaargeulen toegankelijk voor de scheepvaart. Andere belangrijke activiteiten zijn het uitbaggeren van vaargeulen of beddingen, het aanleggen van havens en het baggeren van sleuven voor leidingen.
Je behoort tot een van de drie grote beroepsgroepen:
1. het productiepersoneel (de baggeraars):
Deze besturen de baggertuigen (hopperzuiger en cutterzuiger). Deze baggertuigen zuigen de baggerspecie op.
Ze passen het baggerschip en het baggertuig aan en positioneren ze voor het opzuigen, afvoeren en lossen van baggerspecie.  Ze onderhouden ook het schip en de tuigen.
2. het varend personeel (de baggerschippers):
 Deze bestuurt het baggerschip.
3. het machinepersoneel (de werktuigkundigen):
Deze zijn verantwoordelijk voor de machines van het baggerschip en van de baggertuigen.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Baggerwerker te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

7e Specialisatiejaar BSOSe-n-Se


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector 

Wil je meer weten?Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Baggerwerker

 

Baggerwerker (M/V/X)

Wat is, wat doet een Baggerwerker?

Je maakt vaargeulen toegankelijk voor de scheepvaart. Andere belangrijke activiteiten zijn het uitbaggeren van vaargeulen of beddingen, het aanleggen van havens en het baggeren van sleuven voor leidingen.
Je behoort tot een van de drie grote beroepsgroepen:
1. het productiepersoneel (de baggeraars):
Deze besturen de baggertuigen (hopperzuiger en cutterzuiger). Deze baggertuigen zuigen de baggerspecie op.
Ze passen het baggerschip en het baggertuig aan en positioneren ze voor het opzuigen, afvoeren en lossen van baggerspecie.  Ze onderhouden ook het schip en de tuigen.
2. het varend personeel (de baggerschippers):
 Deze bestuurt het baggerschip.
3. het machinepersoneel (de werktuigkundigen):
Deze zijn verantwoordelijk voor de machines van het baggerschip en van de baggertuigen.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bediener baggermachines

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Baggerwerker te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

7e Specialisatiejaar BSOSe-n-Se


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wil je meer weten?Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Baggerwerker