Baggerwerker (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Baggerwerker?

Je maakt vaargeulen toegankelijk voor de scheepvaart. Andere belangrijke activiteiten zijn het uitbaggeren van vaargeulen of beddingen, het aanleggen van havens en het baggeren van sleuven voor leidingen.
Je behoort tot een van de drie grote beroepsgroepen:
1. het productiepersoneel (de baggeraars):
Deze besturen de baggertuigen (hopperzuiger en cutterzuiger). Deze baggertuigen zuigen de baggerspecie op.
Ze passen het baggerschip en het baggertuig aan en positioneren ze voor het opzuigen, afvoeren en lossen van baggerspecie.  Ze onderhouden ook het schip en de tuigen.
2. het varend personeel (de baggerschippers):
 Deze bestuurt het baggerschip.
3. het machinepersoneel (de werktuigkundigen):
Deze zijn verantwoordelijk voor de machines van het baggerschip en van de baggertuigen.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bediener baggermachines


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Wil je meer weten?
Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Baggerwerker