Medewerker boekhouding (M/V/X)
Knelpuntberoep Brussel

 

Wat is, wat doet een Medewerker boekhouding ?

Je registreert en verwerkt systematisch informatie die betrekking heeft op het financieel verkeer in het bedrijf.
Je verwerkt dagelijks handelsdocumenten.
Je registreert de boekhoudkundige verrichtingen .
Dit doe je op het vlak van
- de aankoop en verkoop van producten en diensten
- de fiscaliteit
- de betaling van lonen en andere bedrijfslasten
-... 
Je maakt facturen op, je voert bankverrichtingen uit en je zorgt voor de financiële opvolging van klanten. 
Je maakt de maand- en jaarafsluitingen, de btw-aangifte, de opmaak van de balans klaar .
Dit wordt gecontroleerd door de interne of externe verantwoordelijke van de bedrijfsboekhouding.
Je bereidt de loonberekening voor.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Dossierbeheerder Boekhouden

Boekhoudkundig assistent

Assistent accountancy


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad

Bedrijfsorganisatie - TSO - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Economie en organisatie - L2

OPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar

Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO - L3
KMO- administratie - TSO - Sense

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SO

Bedrijfsorganisatie duaal - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Economie en organisatie - TSO - L12

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats CDO

Bedrijfsorganisatie duaal (CDO) - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Economie en organisatie - TSO - L12

OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SYNTRA

Bedrijfsorganisatie duaal - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Economie en organisatie

OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad

Bedrijfsorganisatie - TSO - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Economie en organisatie

OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - 7e jaren

Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO

OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - DUAAL

Bedrijfsorganisatie duaal - TSO - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Economie en organisatie

OPLEIDINGEN SEC VOLW O

Boekhoudkundig assistent
Boekhoudkundige bediende
Polyvalent administratief medewerker

OPLEIDINGEN Graduaten

Accounting administration (Graduaatsopleiding - HO )

OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors


OPLEIDINGEN HO - Ba-na-Ba

Boekhoudkundige en fiscale expertise (Bachelor-na-bachelor - HO )

           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Boekhoudkundig assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Dossierbeheerder boekhouden


Interessante links


VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Boekhoudkundig assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Dossierbeheerder boekhouden