Arts (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Arts?

 • Je stelt een diagnose en behandelt of voorkomt ziekten, letsels, handicaps, ... bij kinderen, volwassenen en bejaarden.
 • Als huisarts ontvangt patiënten in de eigen praktijk of bezoekt hen thuis.
 • Tijdens de consultatie probeer je de oorzaak van een ziekte op te sporen.
 • Je schrijft dan een behandeling voor, bijv. met geneesmiddelen.
 • Je kan patiënten ook doorverwijzen voor een onderzoek of behandeling door een specialist. De huisarts werkt voor een deel preventief (dat wil zeggen: je voorkomt dat iemand ziek wordt), bijv. door controleonderzoeken, medisch advies of vaccinatie.
  Goed met mensen om kunnen is zeker een must.
  Je hebt wachtdiensten waardoor je ’s nachts of tijdens het weekend moet werken. 
 • Goed met mensen om kunnen is zeker een must.
 • Je hebt wachtdiensten waardoor je ’s nachts of tijdens het weekend moet werken. 


Als 'geneesheer-specialist' heb je diepgaande kennis verworven
- in één bepaald domein (bv. hartziekten);
- in een bepaald type zorg (bv. chirurgie)
- of in een bepaald type patiënt (bv. kinderen).
Voor meer info raadpleeg je de aparte fiche 'Geneesheer-specialist'.

Als arts kan je
- opleiding geven
- wetenschappelijk onderzoek doen
- wetenschappelijk onderzoek met nadruk op preventie
- de leiding over een organisatie nemen
- je eigen dokterskabinet beheren
- je kan ook verantwoordelijk zijn voor een gezondheidsdienst.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Huisarts


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN HO - Masters


OPLEIDINGEN HO - MA-na-MA

Arbeidsgeneeskunde (Master-na-master - HO )
Deglutology (E) (Master-na-master - HO )
Disaster Medicine (E) (Master-na-master - HO )
Huisartsgeneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Anesthesie - reanimatie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Cardiologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Dermatologie en venerologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Fysische geneeskunde en revalidatie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Gastro-enterologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Gerechtelijke geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Geriatrie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Gynaecologie en verloskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Heelkunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Inwendige geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Kinder- en jeugdpsychiatrie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Klinische biologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Klinische genetica (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Neurochirurgie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Neurologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Nucleaire geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Oftalmologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Orthopedische heelkunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Otorhinolaryngologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Pathologische anatomie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Pediatrie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Pneumologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: R?ntgendiagnose (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Radiotherapie en oncologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Reumatologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Urgentiegeneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Urologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Volwassenenpsychiatrie (Master-na-master - HO )
Sportgeneeskunde (Master-na-master - HO )
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise (Master-na-master - HO )

           

Wil je meer weten?
Interessante links

Beroepeninfo: Orde van geneesheren