Monitor begeleider in de sociale economie (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een monitor begeleider in de sociale economie?

Je begeleidt werknemers van een sociale werkplaats of een beschutte werkplaats.
Is een sociale werkplaats zijn dit laaggeschoolde langdurig werklozen en personen met fysieke, psychische of sociale beperkingen.
In een beschutte werkplaats begeleid je personen met een handicap, die wegens de aard of de ernst van hun handicap voorlopig of definitief geen normale beroepsactiviteit kunnen uitoefenen.
Je streeft daarbij naar een bevordering van hun maatschappelijke integratie en participatie aan de arbeidsmarkt.
Je hebt aandacht voor het functioneren van iedere werknemer in het team.
Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de vooropgestelde resultaten.
Voor problemen die niet met het werk te maken hebben, verwijs je door naar andere instanties.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Monitor begeleider in de sociale economie te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Graduaat




HO - Bachelor

Ergotherapie (Professionele bachelor - HO )

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )


Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )



Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector



 

Wil je meer weten?



Interessante links





 

Monitor begeleider in de sociale economie (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een Monitor begeleider in de sociale economie?

Je begeleidt werknemers van een sociale werkplaats of een beschutte werkplaats.
Is een sociale werkplaats zijn dit laaggeschoolde langdurig werklozen en personen met fysieke, psychische of sociale beperkingen.
In een beschutte werkplaats begeleid je personen met een handicap, die wegens de aard of de ernst van hun handicap voorlopig of definitief geen normale beroepsactiviteit kunnen uitoefenen.
Je streeft daarbij naar een bevordering van hun maatschappelijke integratie en participatie aan de arbeidsmarkt.
Je hebt aandacht voor het functioneren van iedere werknemer in het team.
Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de vooropgestelde resultaten.
Voor problemen die niet met het werk te maken hebben, verwijs je door naar andere instanties.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Monitor begeleider in de sociale economie te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Graduaat




HO - Bachelor

Ergotherapie (Professionele bachelor - HO )

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )


Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )



Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector