Inspecteur van politie (M/V/X)

Wat is, wat doet een inspecteur van politie?

Je staat mee in voor de veiligheid van de burgers. Je werkt samen met je collega's. Je verzamelt informatie op grond van overtredingen of mogelijke overtredingen die blijken uit feiten of gegevens op basis van vragenlijsten, onderzoek, ondervragingen, ... Je analyseert de situatie. Als inspecteur heb je een volle politiebevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies.

Er is de Lokale en de Federale Politie. 
De Lokale Politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg. Dit zijn opdrachten die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone: recherche, verkeer, ordehandhaving, interventie. 
De Federale Politie ondersteunt de Lokale Politie, geeft versterking of neemt bovenlokale taken over. Zij voert ook gespecialiseerde opdrachten uit: de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie, de bewaking van ambassades en het koninklijk paleis, de begeleiding van geldtransporten. 
Bij de Politie is de selectie en de opleiding per gekozen kader dezelfde, ook al heb je een voorkeur voor de Lokale of Federale Politie. Na het slagen in de selectieprocedure volg je naar keuze een opleiding in een van de negen politiescholen. 
De politieambtenaren worden ingedeeld in vier kaders:

 • het agentenkader (agent),
 • kader van beveiligingsagenten (beveiligingsagent)
 • het basiskader (inspecteur),
 • het middenkader (hoofdinspecteur),
 • het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). 

Aanwervingsvoorwaarden:

INSPECTEUR VAN POLITIE 
Om te mogen solliciteren als inspecteur van politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken: 

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven: 
• Belg zijn; 
• de burgerlijke en politieke rechten bezitten; 
• van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; 
• voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten; 
• ten minste 17 jaar oud zijn; 
• de Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier; 
• er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader; 
• niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald; 
• een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling; 
• Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen : 6e jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie voor het basiskader. 

Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van inspecteur van politie in een politieschool: 
• ten minste 18 jaar oud zijn; 
• over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; 
• houder zijn van het vereiste diploma of studiegetuigschrift; 
• geslaagd zijn in de selectieproeven; 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Adressen politiescholen, zie onder het tabblaadje 'links'.

Deze algemene selectieproeven zijn gespreid over 18 weken na je eerste selectiedag

 • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
 • 2de proef: persoonlijkheidsproef
 • 3de proef: medische geschiktheidsproef

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats. Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding van inspecteur van politie

Na het slagen in de algemene selectieproeven kom je terecht in een wervingsreserve. Vanaf nu kan je solliciteren voor openstaande vacatures binnen Lokale en Federale Politie. Indien je aangenomen bent, start je de basisopleiding.

Na het slagen van deze basisopleiding keer je terug naar de dienst of directie die je geselecteerd heeft.


Je kan verder doorgroeien tot:

1) HOOFDINSPECTEUR 

Voor de functie van hoofdinspecteur kan je promoveren vanuit het basiskader van inspecteurs, maar het kan ook op basis van een specifiek bachelordiploma.

Als hoofdinspecteur begeleidt je teams van inspecteurs en agenten en coördineer je politieacties.

2) COMMISSARIS 

Voor de functie van commissaris kan je ook intern doorpromoveren, maar kan ook op basis van een masterdiploma (of evenwaardig daaraan).

Je verantwoordelijkheden:

 • leiden en begeleiden van teams, 
 • maken dat (strategische) objectieven bereikt worden, 
 • managen van belangrijke informatie, 
 • beslissingen nemen, 
 • actieplannen ontwikkelen én ontplooien. 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een inspecteur bij de federale politie op de luchthaven: 2.000 euro netto

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. nacht-en weekenduren, premies,specialisaties,…

Een basisloonsimulatie kan je uitvoeren via www.ssgpi.be

Wat houdt je job in?

Wij doen alles wat een interventie-eenheid doet in een lokale politiezone, maar dan op de luchthaven: bewaking, controle van de veiligheid, toezicht houden op de verkeersdrukte, interventies bij diefstallen en ongevallen.
Op de luchthaven zijn er veel gauwdiefstallen.
Wij doen heel wat acties tegen gauwdieven en taxipiraten (taxichauffeurs zonder vergunning).
Recent hadden wij hier een schietincident met een taxipiraat.
Wij bewaken ook de VIP’s die aankomen en vertrekken: ministers, presidenten, de koning, de prins, … en wij houden een oogje in het zeil bij de geldtransporten.

Ik beman ook de stand van de federale politie op de Jobday in de luchthaven.
Ik heb een mooie loopbaan gehad.
Politiewerk is interessant en ik zou het zeker opnieuw doen.
Dat wil ik meegeven aan potentiële kandidaten.
Mijn zoon is ook bij de politie gegaan. Hij heeft altijd gezien dat ik goed kon leven.

Wat vind je van je inkomen?

Het is een mooi loon, maar je moet er rekening mee houden dat wij een risicoberoep uitoefenen.
Wij worden vaak uitgescholden, mensen hebben nog weinig respect voor de politie.
Wij hebben bovendien onregelmatige werkuren.
Als je alles bij elkaar telt, zijn wij echt niet teveel betaald.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een hoofdinspecteur bij de politie: 2.395 euro netto

We vroegen L.S. (57) uit Knesselare hoeveel hij verdient …

Wat doe je voor job?

Ik ben hoofdinspecteur bij de lokale politie in de zone Aalter-Knesselare.
Mijn belangrijkste taken zijn de dagcoördinatie verzorgen en het opvolgen van de wapendossiers binnen de zone. Bovendien coördineer ik binnen de interventiedienst een team van 6 personen.

Doe je je job graag?

Heel graag, vooral omdat hij zo afwisselend is.
Je weet nooit wat de dag zal brengen.
Door mijn baan ben ik ook ‘mee’: ik heb een goed zicht op wat er leeft en dat is ook leuk.
De snelste manier om een dringende politie-interventie te bekomen is het noodnummer 101 bellen.
Als interventiedienst moeten we zo snel mogelijk een antwoord bieden op elke oproep waarbij de politie ter plaatse moet komen.
Dat kan gaan om verkeersongevallen, diefstallen, vechtpartijen, huiselijke moeilijkheden etc.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een politieagent: 2.200 euro netto

We vroegen J.D.M. (53) uit Erpe-Mere hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ben inspecteur bij de lokale politie zone Erpe-Mere/Lede.
Bij de politie werken, betekent niet dat ik alleen voor vechtpartijen en verkeersongevallen uitruk.
Ik haal ook weggelopen dieren op of onderzoek diefstallen.
Dat levert soms wel eens grappige momenten op, zoals toen een man de diefstal van zijn auto kwam aangeven en achteraf bleek dat hij gewoon niet meer wist waar hij hem had geparkeerd.
Maar er gebeuren ook spannende dingen die je liever niet nog eens meemaakt.
Als er iemand een geweer op jou gericht houdt, dan kan je dat ’s avonds niet meteen van je afzetten.

Hoeveel uren werk je?

Ik werk 38 uren per week en doe de vroege of late shift.
Nachtdienst heb ik niet meer.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een politie-inspecteur: 1.737 euro

We vroegen aan B. (36) uit Schoten hoeveel hij verdient.

Wat doe je als job?

Ik ben inspecteur bij de dienst noodhulp van Politie Antwerpen. Dat houdt in dat ik samen met collega’s de oproepen behandel die via 101 of de Blauwe Lijn binnenkomen. Dat kan van alles zijn: van een dronken persoon tot een inbraak of een verkeersongeval. Ons team staat 24 op 7 klaar voor interventies.

Doe je je job graag?

Ik doe mijn werk heel graag, omdat elke dag afwisselend en uitdagend is, en omdat ik erg vaak in de buitenlucht ben. Ook het werken in teamverband is fijn. Bovendien vind ik het leuk om iets te kunnen doen voor de Antwerpse bevolking. Ik werk in de zone binnen de leien, en in de noordelijk randgemeenten Ekeren en Merksem. Voor mij is dat de mooiste bureau van België. Ik sta regelmatig nog versteld van hoe mooi Antwerpen wel is.

Ik ben drie jaar geleden gestart bij de politie, waarvan ik twee jaar actief ben op straat. Voor ik hier begon, was ik voltijds begeleider van werkzoekenden en daarnaast vrijwillig ambulancier. In die laatste functie kwam ik veel in contact met de politie, en dat sprak mij wel aan. Ik zag mezelf niet met de ambulance rijden tot aan mijn pensioen, maar werken bij de politie kan je wel zo lang volhouden. Er zijn genoeg opties om andere functies te bekleden op latere leeftijd.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie

 

Wil je meer weten?Interessante linksBeroepeninfo: jobpol

Beroepeninfo: Politieschool
VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie

Beroepenfilm: Politie

 

Inspecteur van politie (M/V/X)

Wat is, wat doet een Inspecteur van politie?

Je staat mee in voor de veiligheid van de burgers. Je werkt samen met je collega's. Je verzamelt informatie op grond van overtredingen of mogelijke overtredingen die blijken uit feiten of gegevens op basis van vragenlijsten, onderzoek, ondervragingen, ... Je analyseert de situatie. Als inspecteur heb je een volle politiebevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies.

Er is de Lokale en de Federale Politie. 
De Lokale Politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg. Dit zijn opdrachten die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone: recherche, verkeer, ordehandhaving, interventie. 
De Federale Politie ondersteunt de Lokale Politie, geeft versterking of neemt bovenlokale taken over. Zij voert ook gespecialiseerde opdrachten uit: de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie, de bewaking van ambassades en het koninklijk paleis, de begeleiding van geldtransporten. 
Bij de Politie is de selectie en de opleiding per gekozen kader dezelfde, ook al heb je een voorkeur voor de Lokale of Federale Politie. Na het slagen in de selectieprocedure volg je naar keuze een opleiding in een van de negen politiescholen. 
De politieambtenaren worden ingedeeld in vier kaders:

 • het agentenkader (agent),
 • kader van beveiligingsagenten (beveiligingsagent)
 • het basiskader (inspecteur),
 • het middenkader (hoofdinspecteur),
 • het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). 

Aanwervingsvoorwaarden:

INSPECTEUR VAN POLITIE 
Om te mogen solliciteren als inspecteur van politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken: 

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven: 
• Belg zijn; 
• de burgerlijke en politieke rechten bezitten; 
• van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; 
• voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten; 
• ten minste 17 jaar oud zijn; 
• de Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier; 
• er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader; 
• niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald; 
• een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling; 
• Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen : 6e jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie voor het basiskader. 

Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van inspecteur van politie in een politieschool: 
• ten minste 18 jaar oud zijn; 
• over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; 
• houder zijn van het vereiste diploma of studiegetuigschrift; 
• geslaagd zijn in de selectieproeven; 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Adressen politiescholen, zie onder het tabblaadje 'links'.

Deze algemene selectieproeven zijn gespreid over 18 weken na je eerste selectiedag

 • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
 • 2de proef: persoonlijkheidsproef
 • 3de proef: medische geschiktheidsproef

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats. Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding van inspecteur van politie

Na het slagen in de algemene selectieproeven kom je terecht in een wervingsreserve. Vanaf nu kan je solliciteren voor openstaande vacatures binnen Lokale en Federale Politie. Indien je aangenomen bent, start je de basisopleiding.

Na het slagen van deze basisopleiding keer je terug naar de dienst of directie die je geselecteerd heeft.


Je kan verder doorgroeien tot:

1) HOOFDINSPECTEUR 

Voor de functie van hoofdinspecteur kan je promoveren vanuit het basiskader van inspecteurs, maar het kan ook op basis van een specifiek bachelordiploma.

Als hoofdinspecteur begeleidt je teams van inspecteurs en agenten en coördineer je politieacties.

2) COMMISSARIS 

Voor de functie van commissaris kan je ook intern doorpromoveren, maar kan ook op basis van een masterdiploma (of evenwaardig daaraan).

Je verantwoordelijkheden:

 • leiden en begeleiden van teams, 
 • maken dat (strategische) objectieven bereikt worden, 
 • managen van belangrijke informatie, 
 • beslissingen nemen, 
 • actieplannen ontwikkelen én ontplooien.
Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Politieagent

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een inspecteur bij de federale politie op de luchthaven: 2.000 euro netto

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. nacht-en weekenduren, premies,specialisaties,…

Een basisloonsimulatie kan je uitvoeren via www.ssgpi.be

Wat houdt je job in?

Wij doen alles wat een interventie-eenheid doet in een lokale politiezone, maar dan op de luchthaven: bewaking, controle van de veiligheid, toezicht houden op de verkeersdrukte, interventies bij diefstallen en ongevallen.
Op de luchthaven zijn er veel gauwdiefstallen.
Wij doen heel wat acties tegen gauwdieven en taxipiraten (taxichauffeurs zonder vergunning).
Recent hadden wij hier een schietincident met een taxipiraat.
Wij bewaken ook de VIP’s die aankomen en vertrekken: ministers, presidenten, de koning, de prins, … en wij houden een oogje in het zeil bij de geldtransporten.

Ik beman ook de stand van de federale politie op de Jobday in de luchthaven.
Ik heb een mooie loopbaan gehad.
Politiewerk is interessant en ik zou het zeker opnieuw doen.
Dat wil ik meegeven aan potentiële kandidaten.
Mijn zoon is ook bij de politie gegaan. Hij heeft altijd gezien dat ik goed kon leven.

Wat vind je van je inkomen?

Het is een mooi loon, maar je moet er rekening mee houden dat wij een risicoberoep uitoefenen.
Wij worden vaak uitgescholden, mensen hebben nog weinig respect voor de politie.
Wij hebben bovendien onregelmatige werkuren.
Als je alles bij elkaar telt, zijn wij echt niet teveel betaald.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een hoofdinspecteur bij de politie: 2.395 euro netto

We vroegen L.S. (57) uit Knesselare hoeveel hij verdient …

Wat doe je voor job?

Ik ben hoofdinspecteur bij de lokale politie in de zone Aalter-Knesselare.
Mijn belangrijkste taken zijn de dagcoördinatie verzorgen en het opvolgen van de wapendossiers binnen de zone. Bovendien coördineer ik binnen de interventiedienst een team van 6 personen.

Doe je je job graag?

Heel graag, vooral omdat hij zo afwisselend is.
Je weet nooit wat de dag zal brengen.
Door mijn baan ben ik ook ‘mee’: ik heb een goed zicht op wat er leeft en dat is ook leuk.
De snelste manier om een dringende politie-interventie te bekomen is het noodnummer 101 bellen.
Als interventiedienst moeten we zo snel mogelijk een antwoord bieden op elke oproep waarbij de politie ter plaatse moet komen.
Dat kan gaan om verkeersongevallen, diefstallen, vechtpartijen, huiselijke moeilijkheden etc.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een politieagent: 2.200 euro netto

We vroegen J.D.M. (53) uit Erpe-Mere hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ben inspecteur bij de lokale politie zone Erpe-Mere/Lede.
Bij de politie werken, betekent niet dat ik alleen voor vechtpartijen en verkeersongevallen uitruk.
Ik haal ook weggelopen dieren op of onderzoek diefstallen.
Dat levert soms wel eens grappige momenten op, zoals toen een man de diefstal van zijn auto kwam aangeven en achteraf bleek dat hij gewoon niet meer wist waar hij hem had geparkeerd.
Maar er gebeuren ook spannende dingen die je liever niet nog eens meemaakt.
Als er iemand een geweer op jou gericht houdt, dan kan je dat ’s avonds niet meteen van je afzetten.

Hoeveel uren werk je?

Ik werk 38 uren per week en doe de vroege of late shift.
Nachtdienst heb ik niet meer.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een politie-inspecteur: 1.737 euro

We vroegen aan B. (36) uit Schoten hoeveel hij verdient.

Wat doe je als job?

Ik ben inspecteur bij de dienst noodhulp van Politie Antwerpen. Dat houdt in dat ik samen met collega’s de oproepen behandel die via 101 of de Blauwe Lijn binnenkomen. Dat kan van alles zijn: van een dronken persoon tot een inbraak of een verkeersongeval. Ons team staat 24 op 7 klaar voor interventies.

Doe je je job graag?

Ik doe mijn werk heel graag, omdat elke dag afwisselend en uitdagend is, en omdat ik erg vaak in de buitenlucht ben. Ook het werken in teamverband is fijn. Bovendien vind ik het leuk om iets te kunnen doen voor de Antwerpse bevolking. Ik werk in de zone binnen de leien, en in de noordelijk randgemeenten Ekeren en Merksem. Voor mij is dat de mooiste bureau van België. Ik sta regelmatig nog versteld van hoe mooi Antwerpen wel is.

Ik ben drie jaar geleden gestart bij de politie, waarvan ik twee jaar actief ben op straat. Voor ik hier begon, was ik voltijds begeleider van werkzoekenden en daarnaast vrijwillig ambulancier. In die laatste functie kwam ik veel in contact met de politie, en dat sprak mij wel aan. Ik zag mezelf niet met de ambulance rijden tot aan mijn pensioen, maar werken bij de politie kan je wel zo lang volhouden. Er zijn genoeg opties om andere functies te bekleden op latere leeftijd.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

 

Wil je meer weten?Interessante linksBeroepeninfo: jobpol

Beroepeninfo: Politieschool
VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie

Beroepenfilm: Politie