Supervisor natuurpatrimonium (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Supervisor natuurpatrimonium ?

Je zorgt voor het behoud van het biologisch patrimonium, voor het voortbestaan van gebieden waar verschillende dierensoorten wonen en plantensoorten groeien.
Je houdt toezicht om het natuurlijk milieu te beschermen en veilig te stellen.
Je informeert en je geeft opleiding.
Je zorgt ervoor dat de regels en wetten die gelden voor een bepaald gebied, worden toegepast.
Als ambtenaar van het departement Leefmilieu stel je bij inbreuken een proces-verbaal op.
Je bereidt aankoopdossiers voor opdat de overheid zo veel mogelijk natuurterreinen kan verwerven.
Je berekent o.a. aankoopprijs, waarde en omvang van het terrein.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Natuurwachter


           

Beroepssector