Opvoeder-begeleider (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een opvoeder-begeleider?

Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen in hun gewone dagelijkse leefomgeving. Meestal gaat het om mensen die hulp nodig hebben en in een problematische opvoedings- of leefsituatie zitten.
Ze verblijven in een inrichting, een ziekenhuis, een dagcentrum of in hun eigen woonomgeving.
Men spreekt dan over residentiële, semi- residentiële of ambulante hulpverlening.
Je werk is zeer gevarieerd: je maakt deel uit van een team, werkt met de hulpvrager en zijn/haar thuisfront. Je werkt zowel met individuele hulpvragers, met aandacht en ruimte voor hun persoonlijkheid en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.
Je begeleidt ook de (leef)groep en houdt rekening met de reacties binnen de groep.
Je brengt structuur aan in hun dagelijks leven. Je leert de mensen beter zorgen voor zichzelf, je ondersteunt hen bij alledaagse activiteiten als verzorgen, eten en drinken, ontspanning.
Je werkt samen met de psycholoog, arts en verpleegkundige. Je werkt mee aan handelingsplannen en voert ze mee uit. Je past ook een aantal technieken toe zoals: observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren.

Algemene info over het beroep:

De job van opvoeder kan je uitoefenen op verschillende niveaus (klassen).
Naargelang je diploma kan je tewerkgesteld worden als opvoeder klasse 3, klasse 2b (volledig middelbaar onderwijs zonder specifieke vorming), klasse 2a (volledig middelbaar onderwijs met specifiek vorming), klasse 1 (hoger onderwijs met specifieke vorming).
Naargelang de klasse waarin je werkt hoger is, zal je verantwoordelijkheid binnen de job groter zijn. De opvoeders klasse 2b en klasse 1 kunnen vrijwel bij elke doelgroep werken. Het is wel zo dat een opvoeder met een diploma hoger onderwijs (graduaatsopleiding, bachelor) betere doorgroeimogelijkheden heeft naar functies als hoofdopvoeder en groepschef en dus ook vaak over leidinggevende capaciteiten moet beschikken.
Je kan een erkend specifiek eindstudiebewijs behalen op 3 niveaus:

  • Opvoeder \"Jeugd -en Gehandicaptenzorg\" (niveau Secundair Onderwijs);
  • Bachelor in de orthopedagogie (professionele bachelor);
  • Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen (professionele bachelor).
  • Gegradueerde orthopedagogie (Hoger Beroepsonderwijs)

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Opvoeder-begeleider te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

3e Graad SO


Se-n-SeBuSO

Jeugd- en gehandicaptenzorg - BuSO Opleidingsvorm 4

HO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )

Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Onderwijskunde (Academische bachelor - HO )
HO - Graduaat


HO - MasterHO - Ba-na-Ba

Orthopedagogisch management (Bachelor-na-bachelor - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een opvoedster: 1.700 euro netto

We vroegen aan N.C. (25) uit Diest hoeveel ze verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ben opvoedster en werk samen met kinderen en hun gezin de context uit van een problematische opvoedingssituatie.

Doe je je job graag?

Ik doe mijn beroep zeer graag. Ik vind het fijn om er te zijn voor de kinderen en om samen met het gezin rond precieze doelen te werken. Vaak moet ik proberen het beste te maken van een redelijk slechte situatie. Als de uitkomst positief is, geeft het me een enorme voldoening om terug te blikken op het afgelegde traject van de kinderen en mezelf.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoedster in de psychiatrie: 1.400 euro netto

We vroegen S.C. (27) uit Peizegem hoeveel zij verdient …

Wat doe je voor werk?

Ik begeleid in een psychiatrisch verzorgingstehuis mensen met een chronische psychische aandoening.
Bij ons verblijven 47 mensen, 24 uur op 24.
We stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te doen en bieden ontspanning aan.
Ik doe het koor, de muziek en crea-activiteiten zoals knutselen.
Verder organiseren we daguitstappen naar een museum, de bioscoop of een stadsbezoek.
Zoveel mogelijk op vaste tijdstippen, want onze mensen hebben structuur nodig.

Wat vind je van je inkomen?

Mijn nettoloon varieert tussen 1.400 en 1.500 euro, afhankelijk van het aantal weekends en nachten dat ik werk. Je wordt niet rijk van een job als opvoedster, dat wist ik op voorhand.
Ik vind dat ook niet erg.
Met muziek bezig zijn, creativiteit, zingen …
Dat is wat ik graag doe.
Met informatica of economie kan je misschien veel geld verdienen, maar dat is niets voor mij, ik ben niet gemaakt voor bureauwerk.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoedster: 1.700 tot 2.000 euro netto

We vroegen A.D.V. (30) uit Gent hoeveel zij verdient ...

Als opvoedster begeleid ik kindjes tussen twee en zes jaar in een kinderdagverblijf.
Mijn loon schommelt tussen de 1.700 en 2.000 euro, afhankelijk van mijn werkuren.
Vroeger werkte ik parttime, dus voor mij voelt dit nu als god in Frankrijk.
Mijn grootste kost is de huur, 350 euro alles inbegrepen.
Daar heb ik geluk mee gehad, want ik deel mijn huis en dus ook de huur met iemand anders.
Alles wat overblijft aan het eind van de maand gaat naar mijn spaarboekje.

‘Zodra mijn contract is afgelopen ben ik weer weg’

Ik ben nog maar sinds september terug in het land na een vorige reis door Midden-Amerika.
Met heel veel geluk heb ik toen een jaarcontract gekregen voor mijn huidige job, en zodra dat is afgelopen ben ik weer weg.
Ik zou voor drie, vier of vijf maanden naar Latijns-Amerika willen trekken.
Een vriend van me woont in Ecuador, dus daar zou ik dan al kunnen passeren.
Voor de rest plan ik niets. Ik zie ter plaatse wel waar het me bevalt.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een pleegzorgbegeleidster (4/5de): 2.105 euro

Elien (29) uit Heist-op-den-Berg is een pleegzorgbegeleidster en werkt 4/5de. Haar loon?

Wat doe je als job?

Vanaf het moment dat er een match wordt gevonden tussen een kind en een pleeggezin begeleid ik het pleegkind, het pleeggezin en het gezin van herkomst. Mijn job is heel gevarieerd: zo organiseer ik individuele gesprekken, regel ik ontmoetingen tussen pleeggezinnen en de biologische ouders, kom ik tussenbeide bij problemen om dan eventueel door te verwijzen naar andere hulpverlening, houd ik de jeugdrechter en de consulent op de hoogte, en volg ik het schools functioneren van het pleegkind op. Mijn taak stopt pas wanneer een jeugdrechter zegt dat het kind niet meer bij een pleeggezin kan of mag wonen of wanneer er is teruggewerkt naar huis.

Doe je je job graag?

Ja, heel graag! Ik kan een band opbouwen met de gezinnen en kinderen die ik begeleid én ik kan samen met hen aan bepaalde doelstellingen werken. Het resultaat geeft mij telkens weer voldoening. Dit werk vind ik interessanter dan mijn vorige job als crisisbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg, waar ik vooral administratieve taken kreeg.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoeder / begeleider: 1.738 euro netto

We vroegen aan F.C. (24) uit Kieldrecht hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Tijdens de zomervakantie werk ik gedurende twee maanden als begeleider in een residentiële voorziening in Landegem, waar 20 volwassen personen met een fysieke beperking verblijven die niet meer in staat zijn om te werken.
De jongste bewoner is 21 jaar, de oudste is er 68.
Sommigen gaan tijdens het weekend nog naar huis, anderen verblijven er 7 dagen op 7.
Het is de vierde zomer dat ik dit werk doe, want de ervaring sluit mooi aan bij mijn studies.
Eerst heb ik een Bachelordiploma Toegepaste Psychologie behaald en nu ben ik net afgestudeerd aan de verkorte Bachelorstudie Sociaal Werk.
Ik huur zelfs ieder jaar een kot voor de periode dat ik er werk.

Doe je je job graag?

Het sociaal contact en de ervaring met de sector vind ik heel fijn.
De bewoners zijn altijd erg dankbaar en, vermits ze voornamelijk normaal tot licht mentaal beperkt zijn, kan ik met hen over dagdagelijkse dingen praten.
Alleen is het ook zwaar werk, omdat je hen voortdurend dient te ondersteunen.
Voor iemand met mijn lengte - ik ben groter dan 2 meter - is dat niet gemakkelijk.
Daarom zou ik het niet als vaste job willen doen.
In het begin vond ik het ook moeilijk werk, want je moet hen echt met alles helpen: gaande van naar het toilet gaan, wassen en maaltijden tot verschillende activiteiten.
Na een tijdje raak je daarmee wel vertrouwd.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoeder: 1.600 euro netto.

We vroegen aan T. V. (23) uit Kortrijk hoeveel hij verdient …

Wat doe je voor job?

Ik werk al ongeveer drie jaar als begeleider bij mensen met psychosociale problemen op twee verschillende diensten. Ik begeleid mensen naar tewerkstelling toe die het door omstandigheden (ziekenhuisopnames, financiële problemen, attitudes, cultuur, …) moeilijker kunnen redden op de arbeidsmarkt. Daarnaast begeleid ik mensen die net uit opname komen naar een re-integratie in de maatschappij.

Doe je je job graag?

Gezien de diversiteit in mijn job is het elke dag opnieuw een uitdaging. Wat ik de ene dag bereikt hebt, kan de andere dag opnieuw een doel worden. Hierdoor ben ik elke dag bezig met nieuwe ontdekkingen en tegelijkertijd zie je de mensheid in zijn totaliteit ook vooruitgang boeken.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoeder-begeleider: 1.300 euro netto

We vroegen aan Joke (25) uit Oelegem hoeveel ze verdient …

Wat doe je voor job?

Ik werk als opvoeder-begeleider in een residentiële voorziening bij personen met een mentale handicap.
Mijn taak? De mensen begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten.

Doe je je job graag?

Absoluut! Ik ben graag sociaal bezig en geen twee dagen zijn hetzelfde.
Elke dag sta ik voor een nieuwe uitdaging en dat is enorm interessant.
Bovendien krijg ik veel waardering van de bewoners.
En natuurlijk is het leuk om te weten dat je iets kan betekenen voor anderen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een drugshulpverleenster: ongeveer 1.500 euro netto

We vroegen M.D. (27) uit Eeklo hoeveel zij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik werk als onthaalbegeleidster bij De Kiem in Gavere, een opvanginstelling voor gebruikers van drugs, alcohol en medicatie. In de drugsvrije therapeutische gemeenschap doe ik groeps- en individuele begeleiding van volwassenen met een afhankelijkheidsproblematiek. Het is een lang veranderingsproces waarin we ook de onderliggende problemen aanpakken.

Doe je je job graag?

Ja, zeer graag. Ik werk er intussen goed drie jaar en doe het nog steeds met hart en ziel. De drugshulpverlening geeft me veel uitdaging én voldoening.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoedster: 1.646 euro netto

We vroegen aan T. (24) uit Lokeren hoeveel ze verdient ...

Wat doe je voor job?

“Ik werk in een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking. Ze komen bij ons van 9 uur tot 16 uur, en ik sta mee in verschillende ateliers: de keuken, de crea en de tuin. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de sport.”

Doe je je job graag?

“Heel graag. Het is cliché, maar je krijgt heel veel liefde terug van de mensen. Het is ook heel boeiend, je werkt echt met mensen. Ik wil ernaar streven om hen – binnen hun mogelijkheden- een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden.”

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

 

Wil je meer weten?Interessante links
VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

 

Opvoeder-begeleider (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een Opvoeder-begeleider?

Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen in hun gewone dagelijkse leefomgeving. Meestal gaat het om mensen die hulp nodig hebben en in een problematische opvoedings- of leefsituatie zitten.
Ze verblijven in een inrichting, een ziekenhuis, een dagcentrum of in hun eigen woonomgeving.
Men spreekt dan over residentiële, semi- residentiële of ambulante hulpverlening.
Je werk is zeer gevarieerd: je maakt deel uit van een team, werkt met de hulpvrager en zijn/haar thuisfront. Je werkt zowel met individuele hulpvragers, met aandacht en ruimte voor hun persoonlijkheid en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.
Je begeleidt ook de (leef)groep en houdt rekening met de reacties binnen de groep.
Je brengt structuur aan in hun dagelijks leven. Je leert de mensen beter zorgen voor zichzelf, je ondersteunt hen bij alledaagse activiteiten als verzorgen, eten en drinken, ontspanning.
Je werkt samen met de psycholoog, arts en verpleegkundige. Je werkt mee aan handelingsplannen en voert ze mee uit. Je past ook een aantal technieken toe zoals: observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren.

Algemene info over het beroep:

De job van opvoeder kan je uitoefenen op verschillende niveaus (klassen).
Naargelang je diploma kan je tewerkgesteld worden als opvoeder klasse 3, klasse 2b (volledig middelbaar onderwijs zonder specifieke vorming), klasse 2a (volledig middelbaar onderwijs met specifiek vorming), klasse 1 (hoger onderwijs met specifieke vorming).
Naargelang de klasse waarin je werkt hoger is, zal je verantwoordelijkheid binnen de job groter zijn. De opvoeders klasse 2b en klasse 1 kunnen vrijwel bij elke doelgroep werken. Het is wel zo dat een opvoeder met een diploma hoger onderwijs (graduaatsopleiding, bachelor) betere doorgroeimogelijkheden heeft naar functies als hoofdopvoeder en groepschef en dus ook vaak over leidinggevende capaciteiten moet beschikken.
Je kan een erkend specifiek eindstudiebewijs behalen op 3 niveaus:

  • Opvoeder "Jeugd -en Gehandicaptenzorg" (niveau Secundair Onderwijs);
  • Bachelor in de orthopedagogie (professionele bachelor);
  • Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen (professionele bachelor).
  • Gegradueerde orthopedagogie (Hoger Beroepsonderwijs)


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Opvoeder-begeleider te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

3e Graad SO


Se-n-SeBuSO

Jeugd- en gehandicaptenzorg - BuSO Opleidingsvorm 4

HO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )

Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Onderwijskunde (Academische bachelor - HO )
HO - Graduaat


HO - MasterHO - Ba-na-Ba

Orthopedagogisch management (Bachelor-na-bachelor - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een opvoedster: 1.700 euro netto

We vroegen aan N.C. (25) uit Diest hoeveel ze verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ben opvoedster en werk samen met kinderen en hun gezin de context uit van een problematische opvoedingssituatie.

Doe je je job graag?

Ik doe mijn beroep zeer graag. Ik vind het fijn om er te zijn voor de kinderen en om samen met het gezin rond precieze doelen te werken. Vaak moet ik proberen het beste te maken van een redelijk slechte situatie. Als de uitkomst positief is, geeft het me een enorme voldoening om terug te blikken op het afgelegde traject van de kinderen en mezelf.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoedster in de psychiatrie: 1.400 euro netto

We vroegen S.C. (27) uit Peizegem hoeveel zij verdient …

Wat doe je voor werk?

Ik begeleid in een psychiatrisch verzorgingstehuis mensen met een chronische psychische aandoening.
Bij ons verblijven 47 mensen, 24 uur op 24.
We stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te doen en bieden ontspanning aan.
Ik doe het koor, de muziek en crea-activiteiten zoals knutselen.
Verder organiseren we daguitstappen naar een museum, de bioscoop of een stadsbezoek.
Zoveel mogelijk op vaste tijdstippen, want onze mensen hebben structuur nodig.

Wat vind je van je inkomen?

Mijn nettoloon varieert tussen 1.400 en 1.500 euro, afhankelijk van het aantal weekends en nachten dat ik werk. Je wordt niet rijk van een job als opvoedster, dat wist ik op voorhand.
Ik vind dat ook niet erg.
Met muziek bezig zijn, creativiteit, zingen …
Dat is wat ik graag doe.
Met informatica of economie kan je misschien veel geld verdienen, maar dat is niets voor mij, ik ben niet gemaakt voor bureauwerk.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoedster: 1.700 tot 2.000 euro netto

We vroegen A.D.V. (30) uit Gent hoeveel zij verdient ...

Als opvoedster begeleid ik kindjes tussen twee en zes jaar in een kinderdagverblijf.
Mijn loon schommelt tussen de 1.700 en 2.000 euro, afhankelijk van mijn werkuren.
Vroeger werkte ik parttime, dus voor mij voelt dit nu als god in Frankrijk.
Mijn grootste kost is de huur, 350 euro alles inbegrepen.
Daar heb ik geluk mee gehad, want ik deel mijn huis en dus ook de huur met iemand anders.
Alles wat overblijft aan het eind van de maand gaat naar mijn spaarboekje.

‘Zodra mijn contract is afgelopen ben ik weer weg’

Ik ben nog maar sinds september terug in het land na een vorige reis door Midden-Amerika.
Met heel veel geluk heb ik toen een jaarcontract gekregen voor mijn huidige job, en zodra dat is afgelopen ben ik weer weg.
Ik zou voor drie, vier of vijf maanden naar Latijns-Amerika willen trekken.
Een vriend van me woont in Ecuador, dus daar zou ik dan al kunnen passeren.
Voor de rest plan ik niets. Ik zie ter plaatse wel waar het me bevalt.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een pleegzorgbegeleidster (4/5de): 2.105 euro

Elien (29) uit Heist-op-den-Berg is een pleegzorgbegeleidster en werkt 4/5de. Haar loon?

Wat doe je als job?

Vanaf het moment dat er een match wordt gevonden tussen een kind en een pleeggezin begeleid ik het pleegkind, het pleeggezin en het gezin van herkomst. Mijn job is heel gevarieerd: zo organiseer ik individuele gesprekken, regel ik ontmoetingen tussen pleeggezinnen en de biologische ouders, kom ik tussenbeide bij problemen om dan eventueel door te verwijzen naar andere hulpverlening, houd ik de jeugdrechter en de consulent op de hoogte, en volg ik het schools functioneren van het pleegkind op. Mijn taak stopt pas wanneer een jeugdrechter zegt dat het kind niet meer bij een pleeggezin kan of mag wonen of wanneer er is teruggewerkt naar huis.

Doe je je job graag?

Ja, heel graag! Ik kan een band opbouwen met de gezinnen en kinderen die ik begeleid én ik kan samen met hen aan bepaalde doelstellingen werken. Het resultaat geeft mij telkens weer voldoening. Dit werk vind ik interessanter dan mijn vorige job als crisisbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg, waar ik vooral administratieve taken kreeg.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoeder / begeleider: 1.738 euro netto

We vroegen aan F.C. (24) uit Kieldrecht hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Tijdens de zomervakantie werk ik gedurende twee maanden als begeleider in een residentiële voorziening in Landegem, waar 20 volwassen personen met een fysieke beperking verblijven die niet meer in staat zijn om te werken.
De jongste bewoner is 21 jaar, de oudste is er 68.
Sommigen gaan tijdens het weekend nog naar huis, anderen verblijven er 7 dagen op 7.
Het is de vierde zomer dat ik dit werk doe, want de ervaring sluit mooi aan bij mijn studies.
Eerst heb ik een Bachelordiploma Toegepaste Psychologie behaald en nu ben ik net afgestudeerd aan de verkorte Bachelorstudie Sociaal Werk.
Ik huur zelfs ieder jaar een kot voor de periode dat ik er werk.

Doe je je job graag?

Het sociaal contact en de ervaring met de sector vind ik heel fijn.
De bewoners zijn altijd erg dankbaar en, vermits ze voornamelijk normaal tot licht mentaal beperkt zijn, kan ik met hen over dagdagelijkse dingen praten.
Alleen is het ook zwaar werk, omdat je hen voortdurend dient te ondersteunen.
Voor iemand met mijn lengte - ik ben groter dan 2 meter - is dat niet gemakkelijk.
Daarom zou ik het niet als vaste job willen doen.
In het begin vond ik het ook moeilijk werk, want je moet hen echt met alles helpen: gaande van naar het toilet gaan, wassen en maaltijden tot verschillende activiteiten.
Na een tijdje raak je daarmee wel vertrouwd.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoeder: 1.600 euro netto.

We vroegen aan T. V. (23) uit Kortrijk hoeveel hij verdient …

Wat doe je voor job?

Ik werk al ongeveer drie jaar als begeleider bij mensen met psychosociale problemen op twee verschillende diensten. Ik begeleid mensen naar tewerkstelling toe die het door omstandigheden (ziekenhuisopnames, financiële problemen, attitudes, cultuur, …) moeilijker kunnen redden op de arbeidsmarkt. Daarnaast begeleid ik mensen die net uit opname komen naar een re-integratie in de maatschappij.

Doe je je job graag?

Gezien de diversiteit in mijn job is het elke dag opnieuw een uitdaging. Wat ik de ene dag bereikt hebt, kan de andere dag opnieuw een doel worden. Hierdoor ben ik elke dag bezig met nieuwe ontdekkingen en tegelijkertijd zie je de mensheid in zijn totaliteit ook vooruitgang boeken.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoeder-begeleider: 1.300 euro netto

We vroegen aan Joke (25) uit Oelegem hoeveel ze verdient …

Wat doe je voor job?

Ik werk als opvoeder-begeleider in een residentiële voorziening bij personen met een mentale handicap.
Mijn taak? De mensen begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten.

Doe je je job graag?

Absoluut! Ik ben graag sociaal bezig en geen twee dagen zijn hetzelfde.
Elke dag sta ik voor een nieuwe uitdaging en dat is enorm interessant.
Bovendien krijg ik veel waardering van de bewoners.
En natuurlijk is het leuk om te weten dat je iets kan betekenen voor anderen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een drugshulpverleenster: ongeveer 1.500 euro netto

We vroegen M.D. (27) uit Eeklo hoeveel zij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik werk als onthaalbegeleidster bij De Kiem in Gavere, een opvanginstelling voor gebruikers van drugs, alcohol en medicatie. In de drugsvrije therapeutische gemeenschap doe ik groeps- en individuele begeleiding van volwassenen met een afhankelijkheidsproblematiek. Het is een lang veranderingsproces waarin we ook de onderliggende problemen aanpakken.

Doe je je job graag?

Ja, zeer graag. Ik werk er intussen goed drie jaar en doe het nog steeds met hart en ziel. De drugshulpverlening geeft me veel uitdaging én voldoening.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een opvoedster: 1.646 euro netto

We vroegen aan T. (24) uit Lokeren hoeveel ze verdient ...

Wat doe je voor job?

“Ik werk in een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking. Ze komen bij ons van 9 uur tot 16 uur, en ik sta mee in verschillende ateliers: de keuken, de crea en de tuin. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de sport.”

Doe je je job graag?

“Heel graag. Het is cliché, maar je krijgt heel veel liefde terug van de mensen. Het is ook heel boeiend, je werkt echt met mensen. Ik wil ernaar streven om hen – binnen hun mogelijkheden- een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden.”

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

 

Wil je meer weten?Interessante links
VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer