Opvoeder-begeleider (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Opvoeder-begeleider?

Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen in hun gewone dagelijkse leefomgeving. Meestal gaat het om mensen die hulp nodig hebben en in een problematische opvoedings- of leefsituatie zitten.
Ze verblijven in een inrichting, een ziekenhuis, een dagcentrum of in hun eigen woonomgeving.
Men spreekt dan over residentiële, semi- residentiële of ambulante hulpverlening.
Je werk is zeer gevarieerd: je maakt deel uit van een team, werkt met de hulpvrager en zijn/haar thuisfront. Je werkt zowel met individuele hulpvragers, met aandacht en ruimte voor hun persoonlijkheid en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.
Je begeleidt ook de (leef)groep en houdt rekening met de reacties binnen de groep.
Je brengt structuur aan in hun dagelijks leven. Je leert de mensen beter zorgen voor zichzelf, je ondersteunt hen bij alledaagse activiteiten als verzorgen, eten en drinken, ontspanning.
Je werkt samen met de psycholoog, arts en verpleegkundige. Je werkt mee aan handelingsplannen en voert ze mee uit. Je past ook een aantal technieken toe zoals: observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren.

Algemene info over het beroep:

De job van opvoeder kan je uitoefenen op verschillende niveaus (klassen).
Naargelang je diploma kan je tewerkgesteld worden als opvoeder klasse 3, klasse 2b (volledig middelbaar onderwijs zonder specifieke vorming), klasse 2a (volledig middelbaar onderwijs met specifiek vorming), klasse 1 (hoger onderwijs met specifieke vorming).
Naargelang de klasse waarin je werkt hoger is, zal je verantwoordelijkheid binnen de job groter zijn. De opvoeders klasse 2b en klasse 1 kunnen vrijwel bij elke doelgroep werken. Het is wel zo dat een opvoeder met een diploma hoger onderwijs (graduaatsopleiding, bachelor) betere doorgroeimogelijkheden heeft naar functies als hoofdopvoeder en groepschef en dus ook vaak over leidinggevende capaciteiten moet beschikken.
Je kan een erkend specifiek eindstudiebewijs behalen op 3 niveaus:

  • Opvoeder "Jeugd -en Gehandicaptenzorg" (niveau Secundair Onderwijs);
  • Bachelor in de orthopedagogie (professionele bachelor);
  • Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen (professionele bachelor).
  • Gegradueerde orthopedagogie (Hoger Beroepsonderwijs)


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider


Interessante links