Opvoeder-begeleider (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een opvoeder-begeleider?

Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen in hun gewone dagelijkse leefomgeving. Meestal gaat het om mensen die hulp nodig hebben en in een problematische opvoedings- of leefsituatie zitten.
Ze verblijven in een inrichting, een ziekenhuis, een dagcentrum of in hun eigen woonomgeving.
Men spreekt dan over residentiële, semi- residentiële of ambulante hulpverlening.
Je werk is zeer gevarieerd: je maakt deel uit van een team, werkt met de hulpvrager en zijn/haar thuisfront. Je werkt zowel met individuele hulpvragers, met aandacht en ruimte voor hun persoonlijkheid en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.
Je begeleidt ook de (leef)groep en houdt rekening met de reacties binnen de groep.
Je brengt structuur aan in hun dagelijks leven. Je leert de mensen beter zorgen voor zichzelf, je ondersteunt hen bij alledaagse activiteiten als verzorgen, eten en drinken, ontspanning.
Je werkt samen met de psycholoog, arts en verpleegkundige. Je werkt mee aan handelingsplannen en voert ze mee uit. Je past ook een aantal technieken toe zoals: observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren.

Algemene info over het beroep:

De job van opvoeder kan je uitoefenen op verschillende niveaus (klassen).
Naargelang je diploma kan je tewerkgesteld worden als opvoeder klasse 3, klasse 2b (volledig middelbaar onderwijs zonder specifieke vorming), klasse 2a (volledig middelbaar onderwijs met specifiek vorming), klasse 1 (hoger onderwijs met specifieke vorming).
Naargelang de klasse waarin je werkt hoger is, zal je verantwoordelijkheid binnen de job groter zijn. De opvoeders klasse 2b en klasse 1 kunnen vrijwel bij elke doelgroep werken. Het is wel zo dat een opvoeder met een diploma hoger onderwijs (graduaatsopleiding, bachelor) betere doorgroeimogelijkheden heeft naar functies als hoofdopvoeder en groepschef en dus ook vaak over leidinggevende capaciteiten moet beschikken.
Je kan een erkend specifiek eindstudiebewijs behalen op 3 niveaus:

  • Opvoeder "Jeugd -en Gehandicaptenzorg" (niveau Secundair Onderwijs);
  • Bachelor in de orthopedagogie (professionele bachelor);
  • Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen (professionele bachelor).
  • Gegradueerde orthopedagogie (Hoger Beroepsonderwijs)

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Opvoeder-begeleider te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

Se-n-SeHO - Graduaat


HO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )

Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Onderwijskunde (Academische bachelor - HO )
HO - MasterHO - Ba-na-Ba

Orthopedagogisch management (Bachelor-na-bachelor - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

 

Wil je meer weten?Interessante links
VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

 

Opvoeder-begeleider (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een Opvoeder-begeleider?

Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen in hun gewone dagelijkse leefomgeving. Meestal gaat het om mensen die hulp nodig hebben en in een problematische opvoedings- of leefsituatie zitten.
Ze verblijven in een inrichting, een ziekenhuis, een dagcentrum of in hun eigen woonomgeving.
Men spreekt dan over residentiële, semi- residentiële of ambulante hulpverlening.
Je werk is zeer gevarieerd: je maakt deel uit van een team, werkt met de hulpvrager en zijn/haar thuisfront. Je werkt zowel met individuele hulpvragers, met aandacht en ruimte voor hun persoonlijkheid en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.
Je begeleidt ook de (leef)groep en houdt rekening met de reacties binnen de groep.
Je brengt structuur aan in hun dagelijks leven. Je leert de mensen beter zorgen voor zichzelf, je ondersteunt hen bij alledaagse activiteiten als verzorgen, eten en drinken, ontspanning.
Je werkt samen met de psycholoog, arts en verpleegkundige. Je werkt mee aan handelingsplannen en voert ze mee uit. Je past ook een aantal technieken toe zoals: observeren, rapporteren, vergaderen en superviseren.

Algemene info over het beroep:

De job van opvoeder kan je uitoefenen op verschillende niveaus (klassen).
Naargelang je diploma kan je tewerkgesteld worden als opvoeder klasse 3, klasse 2b (volledig middelbaar onderwijs zonder specifieke vorming), klasse 2a (volledig middelbaar onderwijs met specifiek vorming), klasse 1 (hoger onderwijs met specifieke vorming).
Naargelang de klasse waarin je werkt hoger is, zal je verantwoordelijkheid binnen de job groter zijn. De opvoeders klasse 2b en klasse 1 kunnen vrijwel bij elke doelgroep werken. Het is wel zo dat een opvoeder met een diploma hoger onderwijs (graduaatsopleiding, bachelor) betere doorgroeimogelijkheden heeft naar functies als hoofdopvoeder en groepschef en dus ook vaak over leidinggevende capaciteiten moet beschikken.
Je kan een erkend specifiek eindstudiebewijs behalen op 3 niveaus:

  • Opvoeder "Jeugd -en Gehandicaptenzorg" (niveau Secundair Onderwijs);
  • Bachelor in de orthopedagogie (professionele bachelor);
  • Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen (professionele bachelor).
  • Gegradueerde orthopedagogie (Hoger Beroepsonderwijs)


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Opvoeder-begeleider te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

Se-n-SeHO - Graduaat


HO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )

Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Onderwijskunde (Academische bachelor - HO )
HO - MasterHO - Ba-na-Ba

Orthopedagogisch management (Bachelor-na-bachelor - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer

 

Wil je meer weten?Interessante links
VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Orthopedagogisch begeleider

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Personal trainer