Soldaat / Matroos (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Soldaat / Matroos?

Defensie herbergt zeer veel verschillende soorten functies. Alle info vind je op de website en bij de regionale informatiecentra (adressen onder het tabje 'Links').

Je maakt deel uit van het leger. Je voert opdrachten uit op bevel, ook in moeilijke omstandigheden, zoals gevecht- en conflictsituaties. Soms neem je deel aan acties in het buitenland in het kader van een internationale samenwerking met buitenlandse troepen.
Bij deze internationale opdrachten help je mee aan de vredeshandhaving in opdracht van internationale instellingen zoals de Verenigde Naties (VN). 

Als soldaat volg je een opleiding aan het Centrum voor Basisopleiding en Scholing Noord (CBOS Noord) in Leopoldsburg.
Wat je zal verdienen is afhankelijk van verschillende factoren zoals je personeelscategorie, het aantal dienstjaren, je gezinssituatie, enz… Er zijn ook premies voor speciale beroepen zoals piloot, luchtverkeersleider, paracommando, duiker en ontmijner. Militairen worden ook vergoed voor deelname aan buitenlandse opdrachten.

Toelatingsvoorwaarden:
- Houder zijn van een getuigschrift basisonderwijs
- Belg zijn, of burger van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat
- je hebt voldaan aan de leerplicht en op 31 december van het jaar van inlijving mag je niet de leeftijd bereikt hebben van 31 jaar.
- Slagen in de selectieproeven: Basistest - psychotechnische testen - sportproef - medisch onderzoek - interview en oriëntatiegesprek.  


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Militair

Beroeps(onder)officier


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Soldaat/Matroos bij defensie


Interessante links
Beroepeninfo: Defensie

VDAB - Beroepenfilm: Militair