Directeur van een KMO (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Directeur van een KMO ?

Je werkt de bedrijfsstrategie uit en je leidt de uitvoering ervan.
Je bepaalt welke producten of diensten op welke markten aangeboden worden.
Je beheert de menselijke, financiële en technische middelen van het bedrijf.
Je leidt en motiveert de werknemers om de vooropgestelde doelstellingen te halen.
Je waakt over het imago van het bedrijf.