Beheerder vastgoed (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen en Brussel

 

Wat is, wat doet een Beheerder vastgoed?

Je zoekt en schat vastgoed om te verhuren of te verkopen.
Je verzorgt de promotie van dit vastgoed.
Je vergezelt de klanten.
Je volgt de zaken administratief en financieel op vanaf het begin tot de afhandeling.
Je geeft ook advies aan klanten.

Als syndicus beheer je gebouwen, je waakt over de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw en behartigt de belangen van de eigenaars.
Vaak ben je verbonden aan een vastgoedkantoor.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Rentmeester

Syndicus


           

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Rentmeester