Maatschappelijk assistent (M/V/X)

Wat is, wat doet een maatschappelijk assistent?

Je helpt mensen met maatschappelijke of sociale problemen.
Deze problemen kunnen te maken hebben met het gezin, het werk of een andere maatschappelijke context.
Je geeft betrouwbare algemene of gespecialiseerde informatie of adviezen.
Je helpt bij administratieve procedures en formaliteiten of bij het opmaken van dossiers.
Je zoekt samen met de mensen naar oplossingen bijv. bij huisvestingsproblemen, problemen met werk, uitkeringen, integratie, enz.
Je stelt een begeleidingsplan op, dat je opvolgt.
Indien je zelf niet alle problemen kan oplossen, heb je een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere hulpverleners zoals medici, psychologen, juristen, instellingen, enz.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Maatschappelijk assistent te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : zonder afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een buurtwerker: 1.750 euro netto

Wij vroegen D.W. (34) uit Heverlee hoeveel hij verdient …

Wat doe je voor job?

Samen met twee collega’s ben ik verantwoordelijk voor de volwassenenwerking van buurtwerk ’t Lampeke in Leuven.
We richten ons op de meest kwetsbare groepen, vooral kansarmen.
Ons buurthuis is vier maal per week open, mensen kunnen komen eten of een kop koffie drinken.
Per dag hebben we zo’n 50 bezoekers, wat niet slecht is.
Ik coördineer de vrijwilligerswerking en het sociaal restaurant.
Verder doe ik ook alles rond de wijkontwikkeling in de Leuvense Ridderbuurt.

Doe je je job graag?

Het is heel afwisselend, en ik kan er veel van mezelf inleggen.
Ik heb veel keuzevrijheid en geëngageerde collega’s.
We werken ook met een heel eerlijke en pure doelgroep.
Ik ben ook webmaster, wat tof is gezien mijn passie voor pc’s en het internet.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een consulent bij de bijzondere jeugdzorg: 1.386 euro netto

We vroegen K.C. (24) uit Brussel hoeveel zij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ga na of kinderen tussen 0 en 18 jaar al dan niet in een problematische opvoedingssituatie verkeren.
Om dat te achterhalen, bezoek ik de jongeren thuis.
Ik werk in de regio Aarschot, Rotselaar en Begijnendijk, en dat op vraag van het parket of van de cliënt zelf.
Bij een probleem coördineer ik ook de hulpverlening.
Dat gaat van de jongeren op een wachtlijst zetten tot het gezin begeleiden bij het intakegesprek.
Evaluaties volgen op geregelde tijdstippen: afhankelijk van de hulpverlening is dat na 4 of 25 weken, of na zes maanden.

Doe je je job graag?

Voor en met baby’s en jongeren werken, is tof.
Heel afwisselend en best uitdagend ook.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een maatschappelijk assistent: 1.000 euro netto (halftijds)

We vroegen E.K. (39) uit Borgerhout hoeveel zij verdient ...

Wat vind je van je inkomen?

Moest ik fulltime werken, zou ik 1.600 euro krijgen.
Voor mijn werk begeleid ik drugsverslaafden.
Omdat ik in een risicovolle omgeving werk, moest ik stoppen zodra ik zwanger was.
Ik krijg nu geld van de ziekenkas, zo’n 900 euro per maand.

Zou je van werk veranderen voor een hoger loon?

Nee. En ik werk in een goed team.
Moest het niet klikken, zou dat dé reden zijn om weg te gaan.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een maatschappelijk assistent bij de Stad Gent: 1.770 euro netto

We vroegen D.K. (32) uit Wondelgem hoeveel hij verdient …

Wat voor werk doe je precies?

Als maatschappelijk assistent bij de Stad Gent begeleid ik, samen met een collega, jongeren die deeltijd beroepsonderwijs combineren met deeltijds werk.
Het gaat om een groep van in totaal 45 jongeren, die ingestapt zijn in een brugproject om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Het gaat erom hun attitudes en kennis bij te spijkeren, en ervoor te zorgen dat ze toch met enige ervaring op zoek kunnen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Doe je je job graag?

Zeker wel. Al is het ook een veeleisende job. Je werkt dagelijks met jongeren die, onder meer via het watervalsysteem dat ons onderwijs kenmerkt, in hun huidige positie zijn terechtgekomen.
Ze hebben persoonlijke problemen, problemen op school, veranderen in hun laatste jaar als leerplichtige nog van richting of onderwijssysteem …
Anderen zijn dan weer als minderjarige vluchteling hierheen gekomen: terwijl hun asielaanvraag of regularisering loopt, proberen we samen met hun begeleiders van op school hun leertraject vol te houden.
En typisch voor Gent: heel wat nieuwkomers uit Bulgarije en Slovakije, die door hun taalachterstand in het deeltijds beroepsonderwijs terechtkomen.
Ik weiger echter deze jongeren niet te zien als personen met problemen, maar als personen met veel talenten, die je mee probeert te ontplooien.
De uitdagingen zijn dus groot, maar ik doe dit werk heel graag.
Je krijgt er immers zoveel voor terug, als je maar het tempo van die jongeren volgt en zorgt voor uitdagingen. Ik ben blij dat ik in de stad waar ik woon, via mijn job ook iets kan doen voor het welzijn van de mensen die er wonen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een maatschappelijk werker in een psychiatrisch ziekenhuis: 2.000 euro netto.

Wat doe je voor job?

Ik ben maatschappelijk werker in een psychiatrisch ziekenhuis.
Daar werk ik op de sociale dienst van een opname-afdeling en een crisis unit voor mensen met een verslaving aan illegale middelen.
Daarnaast ben ik ook 12 uur vrijgesteld voor een project, AZiS, waar ik outreach doe bij moeilijk bereikbaar cliënten met ernstige psychiatrische problemen.

Doe je je job graag?

Absoluut, ik ga elke dag nog met plezier werken.
Elke dag verschilt en elke dag is er wel een uitdaging waar we met ons team voor kunnen gaan.

Het is een heel afwisselende job.
Vanuit het ziekenhuis spoort men ons ook aan om opleidingen te volgen.
De zorg komt steeds op de eerste plaats met extra oog voor een individuele benadering van de patiënt.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een deeltijds maatschappelijk werker: 990 euro netto.

We vroegen aan C. (27) uit Deurne hoeveel ze verdient …

Wat doe je voor job?

Ik ben maatschappelijk werker bij het OCMW van Antwerpen. Het is mijn taak om uit te zoeken of mensen in aanmerking komen voor een leefloon of andere soorten OCMW-steun. Verder probeer ik mensen zo goed mogelijk te begeleiden in hun dagelijks leven. Daaronder vallen taken als schuldhulpverlening, administratieve ondersteuning, helpen zoeken naar werk of een betere woning, mensen helpen bij hun integratie ...

Doe je je job graag?

Ik doe mijn job erg graag. Er is veel afwisseling, ik heb veel contact met mensen, ik kan mensen helpen die er nood aan hebben ... Niet iedereen is op de hoogte van zijn rechten en plichten, anderen hebben dan weer een duwtje in de rug nodig. Dat maakt mijn job heel interessant. Soms krijg je te maken te maken met agressie en vaak moet ik ook wel op fraude controleren, maar dat neem ik erbij. Ik geloof in een systeem van sociale zekerheid. En controle hoort er gewoon bij als je het systeem draaiende wilt houden.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een arbeidsbegeleidster bij het OCMW: 2.854 euro bruto

We vroegen C.H.G. (34) uit Kiel (Antwerpen) wat ze doet en hoeveel ze verdient...

Wat doe je als job?

Ik werk als arbeidsbegeleidster en help OCMW-klanten om een job te vinden volgens artikel 60. Ik sta hen bij bij het benoemen van hun contract. Het gaat hier vaak om sociale tewerkstelling, die op zich weer een tussenstap kan zijn naar het normaal economisch circuit. Het is de bedoeling dat de mensen waar ik mee werk, maximum 2 jaar ergens gaan werken als bijvoorbeeld hulpkok, administratief bediende, schilder, verhuizer,… waarna ze bij een groot fabriek terechtkunnen of op interimbasis aan de slag kunnen.

Zo heb ik al een ingenieur kunnen plaatsen en is er iemand succesvol als ‘verzorgende binnen het Zorgbedrijf Antwerpen’ kunnen beginnen werken. Die laatste is een alleenstaande moeder die op latere leeftijd een opleiding had gevolgd… en tja.. echt een succesverhaal. Ze is er zelfs mee op ATV geweest… Ik zoek samen met hen en sta hen bij bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Doe je je job graag?

Het is echt een kei toffe job, omdat ik toch veel appreciatie krijg. Ik haal er zelf veel voldoening uit. De mensen die ik begeleid, komen vaak uit de armoede. Er zijn ook mensen bij die nog nooit gewerkt hebben of waarvan de taal heel slecht is. Samen ontdekken we dan hun capaciteiten. Vooral voor de klanten doet dit ook echt veel voor hun eigenwaarde. Ze hebben plots hun eigen geld, krijgen de kans om te groeien, bloeien open.

Ik doe dit nu al 8 jaar, bijna 9, en ik doe het nog altijd met veel overgave en enthousiasme. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit een dag heb gehad, waarbij ik heb gezegd: “Buh, ik moet gaan werken...”.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een buurtwerker: 1.970 euro netto!

We vroegen aan D.K. (35) uit Wondelgem hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ben buurtwerker bij Stad Gent. We werken aan sociale cohesie in een aantal Gentse wijken, zodat iedereen er zich in zijn eigenheid thuis kan voelen. Ik organiseer samen met een aantal partners regelmatig activiteiten waar bewoners elkaar kunnen leren kennen. Dat gaat van grote buurtfeesten tot kleinere ontmoetingsmomenten in sociale woonblokken of appartementen, of zelfs op straatniveau. We stimuleren bewoners om zelf de handen uit de mouwen te steken voor hun wijk. We bieden hen niet gewoon een feest of een andere activiteit aan: het is de bedoeling dat ze er actief aan meewerken. Diversiteit, participatief werken en dialoog staan bij ons voorop.

Doe je je job graag?

Ja, erg graag. Ik werk ondertussen 14 jaar bij Stad Gent en ben sinds 2 jaar buurtwerker. Ik wil sowieso bij Stad Gent blijven: ik werk graag mee aan mijn stad. Het is een job voor en met mensen, erg verrijkend. Bovendien is niet één dag zoals een andere. Ik heb contact met mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld. Mensen aan de rand van de maatschappij helpen om terug in te stappen, dat geeft veel voldoening. En het is erg leuk om mensen met elkaar in contact te brengen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een Consulent-hulpverlener

We vroegen M.R. (55 jaar) uit Deinze wat ze doet en hoeveel ze verdient ...

Wat doe je als job?

Ik werk voor Jongerenwelzijn en meer bepaald het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als consulent-hulpverlener en onderzoek of de overheid moet tussenkomen bij gezinnen waar er mogelijk sprake is van een verontrustende situatie. Ik verleen ook support aan andere collega-hulpverleners en ik begeleid gezinnen die in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen.

Doe je je job graag?

Door mijn jobinhoud heb ik heel veel contact met jonge mensen en voor hen wil ik gaan! Jong leven mee richting en kansen geven is wat we doen, samen met andere hulpverleners en uiteraard – en vooral – met de mensen zelf. Elke dag brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee in deze snel evoluerende wereld, saai is het nooit. Vorming volgen hoort erbij en wordt ruim aangeboden door Jongerenwelzijn zelf, een troef.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Maatschappelijk werker

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent

 

Wil je meer weten?Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Maatschappelijk assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Maatschappelijk werker

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent

 

Maatschappelijk assistent (M/V/X)

Wat is, wat doet een Maatschappelijk assistent?

Je helpt mensen met maatschappelijke of sociale problemen.
Deze problemen kunnen te maken hebben met het gezin, het werk of een andere maatschappelijke context.
Je geeft betrouwbare algemene of gespecialiseerde informatie of adviezen.
Je helpt bij administratieve procedures en formaliteiten of bij het opmaken van dossiers.
Je zoekt samen met de mensen naar oplossingen bijv. bij huisvestingsproblemen, problemen met werk, uitkeringen, integratie, enz.
Je stelt een begeleidingsplan op, dat je opvolgt.
Indien je zelf niet alle problemen kan oplossen, heb je een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere hulpverleners zoals medici, psychologen, juristen, instellingen, enz.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

trajectbegeleider

Jeugdwerker

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Maatschappelijk assistent te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : zonder afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een buurtwerker: 1.750 euro netto

Wij vroegen D.W. (34) uit Heverlee hoeveel hij verdient …

Wat doe je voor job?

Samen met twee collega’s ben ik verantwoordelijk voor de volwassenenwerking van buurtwerk ’t Lampeke in Leuven.
We richten ons op de meest kwetsbare groepen, vooral kansarmen.
Ons buurthuis is vier maal per week open, mensen kunnen komen eten of een kop koffie drinken.
Per dag hebben we zo’n 50 bezoekers, wat niet slecht is.
Ik coördineer de vrijwilligerswerking en het sociaal restaurant.
Verder doe ik ook alles rond de wijkontwikkeling in de Leuvense Ridderbuurt.

Doe je je job graag?

Het is heel afwisselend, en ik kan er veel van mezelf inleggen.
Ik heb veel keuzevrijheid en geëngageerde collega’s.
We werken ook met een heel eerlijke en pure doelgroep.
Ik ben ook webmaster, wat tof is gezien mijn passie voor pc’s en het internet.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een consulent bij de bijzondere jeugdzorg: 1.386 euro netto

We vroegen K.C. (24) uit Brussel hoeveel zij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ga na of kinderen tussen 0 en 18 jaar al dan niet in een problematische opvoedingssituatie verkeren.
Om dat te achterhalen, bezoek ik de jongeren thuis.
Ik werk in de regio Aarschot, Rotselaar en Begijnendijk, en dat op vraag van het parket of van de cliënt zelf.
Bij een probleem coördineer ik ook de hulpverlening.
Dat gaat van de jongeren op een wachtlijst zetten tot het gezin begeleiden bij het intakegesprek.
Evaluaties volgen op geregelde tijdstippen: afhankelijk van de hulpverlening is dat na 4 of 25 weken, of na zes maanden.

Doe je je job graag?

Voor en met baby’s en jongeren werken, is tof.
Heel afwisselend en best uitdagend ook.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een maatschappelijk assistent: 1.000 euro netto (halftijds)

We vroegen E.K. (39) uit Borgerhout hoeveel zij verdient ...

Wat vind je van je inkomen?

Moest ik fulltime werken, zou ik 1.600 euro krijgen.
Voor mijn werk begeleid ik drugsverslaafden.
Omdat ik in een risicovolle omgeving werk, moest ik stoppen zodra ik zwanger was.
Ik krijg nu geld van de ziekenkas, zo’n 900 euro per maand.

Zou je van werk veranderen voor een hoger loon?

Nee. En ik werk in een goed team.
Moest het niet klikken, zou dat dé reden zijn om weg te gaan.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een maatschappelijk assistent bij de Stad Gent: 1.770 euro netto

We vroegen D.K. (32) uit Wondelgem hoeveel hij verdient …

Wat voor werk doe je precies?

Als maatschappelijk assistent bij de Stad Gent begeleid ik, samen met een collega, jongeren die deeltijd beroepsonderwijs combineren met deeltijds werk.
Het gaat om een groep van in totaal 45 jongeren, die ingestapt zijn in een brugproject om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Het gaat erom hun attitudes en kennis bij te spijkeren, en ervoor te zorgen dat ze toch met enige ervaring op zoek kunnen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Doe je je job graag?

Zeker wel. Al is het ook een veeleisende job. Je werkt dagelijks met jongeren die, onder meer via het watervalsysteem dat ons onderwijs kenmerkt, in hun huidige positie zijn terechtgekomen.
Ze hebben persoonlijke problemen, problemen op school, veranderen in hun laatste jaar als leerplichtige nog van richting of onderwijssysteem …
Anderen zijn dan weer als minderjarige vluchteling hierheen gekomen: terwijl hun asielaanvraag of regularisering loopt, proberen we samen met hun begeleiders van op school hun leertraject vol te houden.
En typisch voor Gent: heel wat nieuwkomers uit Bulgarije en Slovakije, die door hun taalachterstand in het deeltijds beroepsonderwijs terechtkomen.
Ik weiger echter deze jongeren niet te zien als personen met problemen, maar als personen met veel talenten, die je mee probeert te ontplooien.
De uitdagingen zijn dus groot, maar ik doe dit werk heel graag.
Je krijgt er immers zoveel voor terug, als je maar het tempo van die jongeren volgt en zorgt voor uitdagingen. Ik ben blij dat ik in de stad waar ik woon, via mijn job ook iets kan doen voor het welzijn van de mensen die er wonen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een maatschappelijk werker in een psychiatrisch ziekenhuis: 2.000 euro netto.

Wat doe je voor job?

Ik ben maatschappelijk werker in een psychiatrisch ziekenhuis.
Daar werk ik op de sociale dienst van een opname-afdeling en een crisis unit voor mensen met een verslaving aan illegale middelen.
Daarnaast ben ik ook 12 uur vrijgesteld voor een project, AZiS, waar ik outreach doe bij moeilijk bereikbaar cliënten met ernstige psychiatrische problemen.

Doe je je job graag?

Absoluut, ik ga elke dag nog met plezier werken.
Elke dag verschilt en elke dag is er wel een uitdaging waar we met ons team voor kunnen gaan.

Het is een heel afwisselende job.
Vanuit het ziekenhuis spoort men ons ook aan om opleidingen te volgen.
De zorg komt steeds op de eerste plaats met extra oog voor een individuele benadering van de patiënt.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een deeltijds maatschappelijk werker: 990 euro netto.

We vroegen aan C. (27) uit Deurne hoeveel ze verdient …

Wat doe je voor job?

Ik ben maatschappelijk werker bij het OCMW van Antwerpen. Het is mijn taak om uit te zoeken of mensen in aanmerking komen voor een leefloon of andere soorten OCMW-steun. Verder probeer ik mensen zo goed mogelijk te begeleiden in hun dagelijks leven. Daaronder vallen taken als schuldhulpverlening, administratieve ondersteuning, helpen zoeken naar werk of een betere woning, mensen helpen bij hun integratie ...

Doe je je job graag?

Ik doe mijn job erg graag. Er is veel afwisseling, ik heb veel contact met mensen, ik kan mensen helpen die er nood aan hebben ... Niet iedereen is op de hoogte van zijn rechten en plichten, anderen hebben dan weer een duwtje in de rug nodig. Dat maakt mijn job heel interessant. Soms krijg je te maken te maken met agressie en vaak moet ik ook wel op fraude controleren, maar dat neem ik erbij. Ik geloof in een systeem van sociale zekerheid. En controle hoort er gewoon bij als je het systeem draaiende wilt houden.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een arbeidsbegeleidster bij het OCMW: 2.854 euro bruto

We vroegen C.H.G. (34) uit Kiel (Antwerpen) wat ze doet en hoeveel ze verdient...

Wat doe je als job?

Ik werk als arbeidsbegeleidster en help OCMW-klanten om een job te vinden volgens artikel 60. Ik sta hen bij bij het benoemen van hun contract. Het gaat hier vaak om sociale tewerkstelling, die op zich weer een tussenstap kan zijn naar het normaal economisch circuit. Het is de bedoeling dat de mensen waar ik mee werk, maximum 2 jaar ergens gaan werken als bijvoorbeeld hulpkok, administratief bediende, schilder, verhuizer,… waarna ze bij een groot fabriek terechtkunnen of op interimbasis aan de slag kunnen.

Zo heb ik al een ingenieur kunnen plaatsen en is er iemand succesvol als ‘verzorgende binnen het Zorgbedrijf Antwerpen’ kunnen beginnen werken. Die laatste is een alleenstaande moeder die op latere leeftijd een opleiding had gevolgd… en tja.. echt een succesverhaal. Ze is er zelfs mee op ATV geweest… Ik zoek samen met hen en sta hen bij bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Doe je je job graag?

Het is echt een kei toffe job, omdat ik toch veel appreciatie krijg. Ik haal er zelf veel voldoening uit. De mensen die ik begeleid, komen vaak uit de armoede. Er zijn ook mensen bij die nog nooit gewerkt hebben of waarvan de taal heel slecht is. Samen ontdekken we dan hun capaciteiten. Vooral voor de klanten doet dit ook echt veel voor hun eigenwaarde. Ze hebben plots hun eigen geld, krijgen de kans om te groeien, bloeien open.

Ik doe dit nu al 8 jaar, bijna 9, en ik doe het nog altijd met veel overgave en enthousiasme. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit een dag heb gehad, waarbij ik heb gezegd: “Buh, ik moet gaan werken...”.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een buurtwerker: 1.970 euro netto!

We vroegen aan D.K. (35) uit Wondelgem hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik ben buurtwerker bij Stad Gent. We werken aan sociale cohesie in een aantal Gentse wijken, zodat iedereen er zich in zijn eigenheid thuis kan voelen. Ik organiseer samen met een aantal partners regelmatig activiteiten waar bewoners elkaar kunnen leren kennen. Dat gaat van grote buurtfeesten tot kleinere ontmoetingsmomenten in sociale woonblokken of appartementen, of zelfs op straatniveau. We stimuleren bewoners om zelf de handen uit de mouwen te steken voor hun wijk. We bieden hen niet gewoon een feest of een andere activiteit aan: het is de bedoeling dat ze er actief aan meewerken. Diversiteit, participatief werken en dialoog staan bij ons voorop.

Doe je je job graag?

Ja, erg graag. Ik werk ondertussen 14 jaar bij Stad Gent en ben sinds 2 jaar buurtwerker. Ik wil sowieso bij Stad Gent blijven: ik werk graag mee aan mijn stad. Het is een job voor en met mensen, erg verrijkend. Bovendien is niet één dag zoals een andere. Ik heb contact met mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld. Mensen aan de rand van de maatschappij helpen om terug in te stappen, dat geeft veel voldoening. En het is erg leuk om mensen met elkaar in contact te brengen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een Consulent-hulpverlener

We vroegen M.R. (55 jaar) uit Deinze wat ze doet en hoeveel ze verdient ...

Wat doe je als job?

Ik werk voor Jongerenwelzijn en meer bepaald het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg als consulent-hulpverlener en onderzoek of de overheid moet tussenkomen bij gezinnen waar er mogelijk sprake is van een verontrustende situatie. Ik verleen ook support aan andere collega-hulpverleners en ik begeleid gezinnen die in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen.

Doe je je job graag?

Door mijn jobinhoud heb ik heel veel contact met jonge mensen en voor hen wil ik gaan! Jong leven mee richting en kansen geven is wat we doen, samen met andere hulpverleners en uiteraard – en vooral – met de mensen zelf. Elke dag brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee in deze snel evoluerende wereld, saai is het nooit. Vorming volgen hoort erbij en wordt ruim aangeboden door Jongerenwelzijn zelf, een troef.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Maatschappelijk werker

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent

 

Wil je meer weten?Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Maatschappelijk assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Maatschappelijk werker

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent