Leerkracht kleuter- of lager onderwijs (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen en Brussel

 

Wat is, wat doet een Leerkracht kleuter- of lager onderwijs?

Je begeleidt jonge kinderen.
Deze begeleiding omvat het leerproces, de denkontwikkeling en de motorische, muzisch-creatieve en sociale ontwikkeling.
In het kleuteronderwijs zijn dat kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
In het lager onderwijs zijn dat kinderen van 6 tot 12 jaar.
Je kent de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en je werkt mee aan het pedagogische project van de school.
Je organiseert zelfstandig het werk met een leerlingengroep en je werkt samen met collega's.
Je communiceert met ouders en met ondersteunende instanties.
Je kan je specialiseren in specifieke taken:
- werken met kinderen die extra zorg nodig hebben in het gewoon onderwijs
- werken met laaggeschoolde volwassenen
- werken in het buitengewoon onderwijs.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Onderwijzer

Kleuterleider


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Beroepssector

Wil je meer weten?
Interessante links

Beroepeninfo: Lesgeven in BrusselBeroepeninfo: Leraar worden

VDAB - Beroepenfilm: Leraar kleuteronderwijs