Verantwoordelijke boekhouding (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Verantwoordelijke boekhouding ?

Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig bijhouden van de rekeningen van de boekhouding.
Je verzamelt, coördineert en controleert de boekhoudkundige gegevens.
Je stelt regelmatig wettelijke boekhoudkundige documenten op: de jaarlijkse balans, de resultatenrekening.
Je verschaft alle nauwkeurige informatie die de directie vraagt, bijvoorbeeld een maandelijkse en driemaandelijkse stand van zaken.
Je doet ook financiële (kas, enz.), fiscale (berekening van de belastingen, aangiften, enz.) en sociale (lonen, balansen, enz.) verrichtingen.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Boekhouder fiscalist


OPLEIDINGEN Graduaten


OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors


OPLEIDINGEN HO - Masters

Accountancy en revisoraat (Master - HO )
Applied economic sciences: Economic policy (E) (Master - HO )
Business Administration (E) (Master - HO )
Business economics: Accountancy (E) (Master - HO )
Business engineering (E) (Master - HO )
Handelsingenieur: Accountancy en Financiering (Master - HO )
Handelswetenschappen: Accountancy, Financiering en Fiscaliteit (Master - HO )
Handelswetenschappen: Commercieel beleid (Master - HO )
Handelswetenschappen: Finance & risicomanagement (Master - HO )
Handelswetenschappen: Fiscaliteit (Master - HO )
Handelswetenschappen: Management en informatica (Master - HO )
Handelswetenschappen: Marketing management (Master - HO )
Handelswetenschappen: Ondernemerschap en Management (Master - HO )
Handelswetenschappen: Personeels- en organisatiemanagement (Master - HO )
Handelswetenschappen: Supply Chain Management (Master - HO )
Handelswetenschappen: zonder specifieke afstudeerrichtingen (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Beleidsmanagement (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Innovatie en ondernemerschap (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Bedrijfskunde (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid (Master - HO )

OPLEIDINGEN HO - Ba-na-Ba


OPLEIDINGEN HO - MA-na-MA


           

Wil je meer weten?

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Hoofdboekhouder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Erkend boekhouder