Directeur van een grote onderneming (M/V/X)

Wat is, wat doet een directeur van een grote onderneming?

In een grote onderneming of groep ondernemingen ben je lid van de directieraad en de leiding.
Je bepaalt mee de economische en sociale doelstellingen en strategieën.
Dit doe je op middellange en lange termijn.
Je houdt rekening met de bestaande structuren, de groeimogelijkheden en de kenmerken van de nationale en internationale markt.
Je volgt dat alles op en beslist, in gezamenlijk overleg, over de nodige aanpassingen en ingrepen.
Je verdeelt, leidt en coördineert het werk van directe medewerkers en volgt het op.
Je stuurt de acties van de gespecialiseerde directies onder jouw verantwoordelijkheid.
Je staat in voor het beheer van het financiële , het technische, het commerciële en het personeel.
Je analyseert resultaten en stemt ze af op de algemene strategie van de groep of van de onderneming.
Indien nodig stel je maatregelen voor.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Directeur van een grote onderneming te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector 

Wil je meer weten? 

Directeur van een grote onderneming (M/V/X)

Wat is, wat doet een Directeur van een grote onderneming?

In een grote onderneming of groep ondernemingen ben je lid van de directieraad en de leiding.
Je bepaalt mee de economische en sociale doelstellingen en strategieën.
Dit doe je op middellange en lange termijn.
Je houdt rekening met de bestaande structuren, de groeimogelijkheden en de kenmerken van de nationale en internationale markt.
Je volgt dat alles op en beslist, in gezamenlijk overleg, over de nodige aanpassingen en ingrepen.
Je verdeelt, leidt en coördineert het werk van directe medewerkers en volgt het op.
Je stuurt de acties van de gespecialiseerde directies onder jouw verantwoordelijkheid.
Je staat in voor het beheer van het financiële , het technische, het commerciële en het personeel.
Je analyseert resultaten en stemt ze af op de algemene strategie van de groep of van de onderneming.
Indien nodig stel je maatregelen voor.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Algemeen directeur

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Directeur van een grote onderneming te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.