Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle?

Je controleert de rekeningen van firma's op regelmatigheid, echtheid en betrouwbaarheid .
Dit gebeurt meestal in het kader van het goedkeuren van de jaarrekeningen.
Je werkt volgens de wettelijke normen.
Je bestudeert de boekhoudkundige stukken en andere domeinen van de financiële bedrijfsinformatie. Je formuleert opmerkingen en aanbevelingen in een syntheserapport voor de directie.
Je geeft de directie advies over financiële kwesties en administratieve procedures.
Je speelt ook een rol bij fusies, inbreng in natura, bedrijfsherstructureringen en informatieverstrekking aan ondernemingsraden.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bedrijfsrevisor

Revisor


OPLEIDINGEN Graduaten


OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors


OPLEIDINGEN HO - Masters

Accountancy en revisoraat (Master - HO )
Business Administration (E) (Master - HO )
Business economics: Accountancy (E) (Master - HO )
Business engineering (E) (Master - HO )
Handelsingenieur: Accountancy en Financiering (Master - HO )
Handelsingenieur: Marketing Intelligence (Master - HO )
Handelsingenieur: Operationeel management en logistiek (Master - HO )
Handelsingenieur: Technologie in business (Master - HO )
Handelswetenschappen: Accountancy, Financiering en Fiscaliteit (Master - HO )
Handelswetenschappen: Commercieel beleid (Master - HO )
Handelswetenschappen: Finance & risicomanagement (Master - HO )
Handelswetenschappen: Fiscaliteit (Master - HO )
Handelswetenschappen: Management en informatica (Master - HO )
Handelswetenschappen: Marketing management (Master - HO )
Handelswetenschappen: Ondernemerschap en Management (Master - HO )
Handelswetenschappen: Personeels- en organisatiemanagement (Master - HO )
Handelswetenschappen: Supply Chain Management (Master - HO )
Handelswetenschappen: zonder specifieke afstudeerrichtingen (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Accountancy en financiering (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Beleidsmanagement (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Innovatie en ondernemerschap (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Marketing (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: zonder specifieke afstudeerrichtingen (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Bedrijfskunde (Master - HO )
Toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid (Master - HO )

OPLEIDINGEN HO - Ba-na-Ba


OPLEIDINGEN HO - MA-na-MA