Procesoperator hout (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Procesoperator hout?

  • Je volgt productiegegevens op en analyseert ze,
  • Je stuurt de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer.
  • Je voert kwaliteitscontroles uit op geregelde tijdstippen, voert basisonderhoud uit en neemt maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …) om grondstoffen aan de procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten.


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - DUAAL


Beroepssector


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Procesoperator hout

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Procesoperator


Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Procesoperator hout

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Procesoperator