Procesoperator energetische en petrochemische industrie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Procesoperator energetische en petrochemische industrie?

Je bestuurt in de energetische en petrochemische industrie procesinstallatie. Dit is een geheel van apparaten dat fysische of chemische reacties opwekt.
Je controleert het proces vanuit de controlekamer, via een computer of aan de installatie zelf. Je zoekt problemen, rapporteert ze en lost ze op. Je volgt de milieu- en veiligheidsregels.

Je staat in voor:

  • het opvolgen en analyseren van productiegegevens, 
  • het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer, 
  • het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, 
  • het uitvoeren van het basisonderhoud en 
  • het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …) teneinde grondstoffen aan de procesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten.


OPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - 7ejaar lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats SYNTRA


Roadies

Procesoperator