Yield-revenue manager (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Yield-revenue manager?

Je maximaliseert de omzet door prijzen te herzien en aan te passen in realtime. Je stemt vraag en aanbod op elkaar af. Je optimaliseert de rentabiliteit van producten en diensten en de competitiviteit van de onderneming.Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Front office manager

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Food and beverage manager


Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Front office manager

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Food and beverage manager