Yield-revenue manager (M/V/X)

Wat is, wat doet een yield-revenue manager?

Je maximaliseert de omzet door prijzen te herzien en aan te passen in realtime. Je stemt vraag en aanbod op elkaar af. Je optimaliseert de rentabiliteit van producten en diensten en de competitiviteit van de onderneming.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Yield-revenue manager te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Bedrijfsmanagement : Marketing (Professionele bachelor - HO )


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Front office manager

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Food and beverage manager

 


Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Front office manager

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Food and beverage manager

 

Yield-revenue manager (M/V/X)

Wat is, wat doet een Yield-revenue manager?

Je maximaliseert de omzet door prijzen te herzien en aan te passen in realtime. Je stemt vraag en aanbod op elkaar af. Je optimaliseert de rentabiliteit van producten en diensten en de competitiviteit van de onderneming.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Yield-revenue manager te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Bedrijfsmanagement : Marketing (Professionele bachelor - HO )


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Front office manager

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Food and beverage manager

 


Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Front office manager

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Food and beverage manager