Technisch inspecteur verzekeringen (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Technisch inspecteur verzekeringen ?

Je analyseert en evalueert risico's in het kader van de onderschrijving of herziening van verzekeringscontracten (beroeps- of gezondheidsrisico’s, brand, diefstal, ...). Je geeft advies of aanbevelingen over de preventie van risico's aan de verzekerden (bedrijven, loontrekkenden, particulieren, ...) volgens de reglementering inzake verzekeringen (hygiëne en veiligheid op het werk, transport en verkeersveiligheid, ...). 
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: sensibiliseringsacties op touw zetten voor diverse doelgroepen, tussenkomen in schadegevallen om het bedrag van de schadevergoedingen vast te stellen, een team coördineren.  

Je werkt bij verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekeringsmaatschappijen of onafhankelijke expertisebureaus, in samenspraak met verzekerden (particulieren, loontrekkenden, bedrijven, ...) en andere betrokkenen (onderschrijvingsafdeling, arbeidsinspectie, bedrijfsleiders, personeelsafgevaardigden, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de risico’s (industrie, lichamelijke schade, brand, ...). Je maakt veel verplaatsingen naar sites en klanten (vaststellingen en onderzoeken op industriële sites, risicovolle sites, ...). Je werkt soms in openlucht (bouwwerven, overstromingsgebieden, industriële sites, ...).