Technisch inspecteur verzekeringen (M/V/X)

Wat is, wat doet een technisch inspecteur verzekeringen ?

Je analyseert en evalueert risico\'s in het kader van de onderschrijving of herziening van verzekeringscontracten (beroeps- of gezondheidsrisico’s, brand, diefstal, ...). Je geeft advies of aanbevelingen over de preventie van risico\'s aan de verzekerden (bedrijven, loontrekkenden, particulieren, ...) volgens de reglementering inzake verzekeringen (hygiëne en veiligheid op het werk, transport en verkeersveiligheid, ...). 
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: sensibiliseringsacties op touw zetten voor diverse doelgroepen, tussenkomen in schadegevallen om het bedrag van de schadevergoedingen vast te stellen, een team coördineren.  

Je werkt bij verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekeringsmaatschappijen of onafhankelijke expertisebureaus, in samenspraak met verzekerden (particulieren, loontrekkenden, bedrijven, ...) en andere betrokkenen (onderschrijvingsafdeling, arbeidsinspectie, bedrijfsleiders, personeelsafgevaardigden, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de risico’s (industrie, lichamelijke schade, brand, ...). Je maakt veel verplaatsingen naar sites en klanten (vaststellingen en onderzoeken op industriële sites, risicovolle sites, ...). Je werkt soms in openlucht (bouwwerven, overstromingsgebieden, industriële sites, ...).  

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Technisch inspecteur verzekeringen te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Wil je meer weten?


 

Technisch inspecteur verzekeringen (M/V/X)

Wat is, wat doet een Technisch inspecteur verzekeringen ?

Je analyseert en evalueert risico's in het kader van de onderschrijving of herziening van verzekeringscontracten (beroeps- of gezondheidsrisico’s, brand, diefstal, ...). Je geeft advies of aanbevelingen over de preventie van risico's aan de verzekerden (bedrijven, loontrekkenden, particulieren, ...) volgens de reglementering inzake verzekeringen (hygiëne en veiligheid op het werk, transport en verkeersveiligheid, ...). 
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: sensibiliseringsacties op touw zetten voor diverse doelgroepen, tussenkomen in schadegevallen om het bedrag van de schadevergoedingen vast te stellen, een team coördineren.  

Je werkt bij verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekeringsmaatschappijen of onafhankelijke expertisebureaus, in samenspraak met verzekerden (particulieren, loontrekkenden, bedrijven, ...) en andere betrokkenen (onderschrijvingsafdeling, arbeidsinspectie, bedrijfsleiders, personeelsafgevaardigden, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de risico’s (industrie, lichamelijke schade, brand, ...). Je maakt veel verplaatsingen naar sites en klanten (vaststellingen en onderzoeken op industriële sites, risicovolle sites, ...). Je werkt soms in openlucht (bouwwerven, overstromingsgebieden, industriële sites, ...).  


 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Technisch inspecteur verzekeringen te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?