Klinisch bioloog (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Klinisch bioloog?

Je realiseert of controleert klinisch-biologische handelingen.
Je interpreteert en valideert resultaten om bij te dragen tot de diagnose en opvolging van personen met zorgbehoefte.
Je werkt volgens de gezondheidszorgreglementering. 
Je werkt in klinisch-biologische analyselaboratoria, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met verschillende labomedewerkers, medisch personeel, verzorgend personeel, onderzoekers, ...
Soms werk je tijdens weekends of in wachtdienst.
Soms hanteer je risicoproducten (infectiekiemen, giftige stoffen, ...)
Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (jas, masker, handschoenen, ...). 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de inzameling en verstrekking van onstabiele bloedproducten organiseren, een team coördineren of één of meerdere laboratoria leiden.  Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie


Interessante links


Roadies

Laborant