Klinisch bioloog (M/V/X)

Wat is, wat doet een klinisch bioloog?

Je realiseert of controleert klinisch-biologische handelingen.
Je interpreteert en valideert resultaten om bij te dragen tot de diagnose en opvolging van personen met zorgbehoefte.
Je werkt volgens de gezondheidszorgreglementering. 
Je werkt in klinisch-biologische analyselaboratoria, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met verschillende labomedewerkers, medisch personeel, verzorgend personeel, onderzoekers, ...
Soms werk je tijdens weekends of in wachtdienst.
Soms hanteer je risicoproducten (infectiekiemen, giftige stoffen, ...)
Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (jas, masker, handschoenen, ...). 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de inzameling en verstrekking van onstabiele bloedproducten organiseren, een team coördineren of één of meerdere laboratoria leiden.  

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Klinisch bioloog te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Biomedische wetenschappen (Academische bachelor - HO )

HO - MasterHO - MA-na-MA

Klinische biologie (Master-na-master - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

 

Wil je meer weten?Interessante links


VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

 

Klinisch bioloog (M/V/X)

Wat is, wat doet een Klinisch bioloog?

Je realiseert of controleert klinisch-biologische handelingen.
Je interpreteert en valideert resultaten om bij te dragen tot de diagnose en opvolging van personen met zorgbehoefte.
Je werkt volgens de gezondheidszorgreglementering. 
Je werkt in klinisch-biologische analyselaboratoria, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met verschillende labomedewerkers, medisch personeel, verzorgend personeel, onderzoekers, ...
Soms werk je tijdens weekends of in wachtdienst.
Soms hanteer je risicoproducten (infectiekiemen, giftige stoffen, ...)
Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (jas, masker, handschoenen, ...). 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de inzameling en verstrekking van onstabiele bloedproducten organiseren, een team coördineren of één of meerdere laboratoria leiden.  


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Klinisch bioloog te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Biomedische wetenschappen (Academische bachelor - HO )

HO - MasterHO - MA-na-MA

Klinische biologie (Master-na-master - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

 

Wil je meer weten?Interessante links


VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Biomedische laboratoriumtechnologie

 

VDAB

Roadies

Laborant