Onderofficier bij defensie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Onderofficier bij defensie?

Defensie herbergt zeer veel verschillende soorten functies. Alle info vind je op de website en bij de regionale informatiecentra. Adressen bij 'links'.

Er bestaan in de verschillende Defensiecomponenten meerdere opleidingen tot beroepsonderofficier. Wij bespreken hier enkel de aanvullende secundaire opleidingen van niveau 2 tot beroepsonderofficier via de 'normale werving'. 
Defensie doet ook een 'bijzondere werving' van professionele bachelors (o.a. verpleegkunde, elektronica, elektromechanica, informatica). Bij de beroepsonderofficier kan men een opleiding krijgen tot:

 • Technisch Onderofficier;
 • Niet-technisch Onderofficier.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Belg zijn of de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie;
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag (van minder dan zes maanden oud) voorleggen;
 • in het bezit zijn van een diploma van secundair onderwijs;
 • geen 31 jaar zijn op 31 december van het jaar van indiensttreding;
 • de kandidaat laat een inschrijvingsdossier opstellen voor de uiterste inschrijvingsdatum, best voor 1 mei, in het Defensiehuis-Informatiecentrum van de provincie van zijn woonplaats;
 • slagen en zich batig rangschikken in de toelatingsproeven bestaande uit: 
  - een basisselectieproef bij de inschrijving in het Defensiehuis-Informatiecentrum; 
  - selectieproeven in de Dienst Onthaal en Oriëntering (DOO) te Neder-over-Heembeek: 
  - een medisch onderzoek; 
  - een proef van lichamelijke geschiktheid d.m.v. een proef op de ergonomische fiets; 
  - individuele en collectieve psychotechnische proeven; 
  - een persoonlijkheids- en oriëntatie-interview; 
  - de kandidaten voor een technische functie leggen nog een proef mechanica, elektriciteit en rekentechnieken af; 
  - aanvullende medische proeven voor specifieke functies (o.a. luchtleider).
   
 • Het aanvullend secundair onderwijs van niveau 2 duurt één à twee jaar en bestaat uit een basisopleiding in de Koninklijke School voor Onderofficieren te Saffraanberg nabij Sint-Truiden en een professionele vorming op de locatie afhankelijk van de gekozen specialiteit. 
 • De Technische Onderofficier krijgt een vorming in elektronica (hoogfrequentietechnieken, optronica, ICT), elektromechanica, vliegtuigmechanica en militaire bewapeningstechnieken. 
  De niet-technicus wordt gevormd in Air Defence Control (luchtverdediging) of weerkunde. De verschillende vormingen waarvoor een kandidaat kan worden aangeduid, worden verdeeld in functie van studiegetuigschrift, rangschikking bij de toelatingsproeven, de behoeften van Defensie, de wensen, de capaciteiten en de geschiktheden van de kandidaat.


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        


Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Soldaat/Matroos bij defensie


Interessante linksBeroepeninfo: Defensie