Winkelmanager (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen en Brussel

 

Wat is, wat doet een Winkelmanager?

Je realiseert het commerciële en administratieve beheer van een klein of middelgroot verkooppunt en ontwikkelt de commerciële rentabiliteit.
Je leidt de zaak.             

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Winkelmanager klein en middelgroot verkooppunt

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt