Sorteerder recyclage (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Sorteerder recyclage?

Je sorteert afval en industriële producten op het einde van hun levensduur (textiel, plastic, glas, componenten, ...).
Je werkt volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften en de vereisten voor terugwinning (kwaliteit, snelheid, ...). 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: industriële producten herstellen voor hergebruik en een team coördineren.  


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Recyclageparkwachter


           

Beroepssector

Wil je meer weten?
Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Recyclageparkwachter


VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Sorteerder terugwinning van metalen