Schapen- en geitenfokker (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Schapen- en geitenfokker ?

Je fokt schapen of geiten in openlucht of in stallen (verzorgen, kweken, de gezondheidstoestand opvolgen, ...).
Je werkt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften en de fokdoelstellingen. 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn:
- producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren (kaasproductie, ...)
- gewassen kweken die dienen als voeder voor de dieren (hooi, granen, ...)
- en een team coördineren of een fokkerij leiden.             

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker vleesveehouderij

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker dier

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productiemedewerker melkveehouderij

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Ondernemer land- en tuinbouw