Preventieadviseur verzekeringen (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Preventieadviseur verzekeringen?

Je analyseert en evalueert risico's in het kader van de onderschrijving of herziening van verzekeringscontracten (beroeps- of gezondheidsrisico’s, brand, diefstal, …).
Je geeft advies of aanbevelingen over de preventie van risico's aan de verzekerden (bedrijven, loontrekkenden, particulieren, ...).
Je houdt rekening met de reglementering inzake verzekeringsinterventies (hygiëne en veiligheid op het werk, transport en verkeersveiligheid, ...). 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn:
- sensibiliseringsacties op touw zetten voor diverse doelgroepen
- tussenkomen in schadegevallen om het bedrag van de schadevergoedingen vast te stellen
- een team coördineren.